DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 632OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET -II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İktisadî zihniyet ile toplumsal hayatın sıkı bir ilişki içinde olduğu, iktisadî zihniyetin sanat eserlerine yansımasının nasıl olduğunu, toplumsal hayattaki bozulma ile iktisat zihniyetine yansımasının nasıl kavranabileceğini kazandırmak
Ders İçeriği Osmanlı toplumunda tüketim alışkanlıklarının nasıl şekillendiği, tüketim alışkanlıklarının şekillenmesinde üzerinde yaşanılan bölgenin, doğal kaynakların, ticaret yollarının ve dinî inançların nasıl bir etki yaptığı, Osmanlı toplumundaki farklı etnik ve dinî grupların tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşmalar, Osmanlı toplumunun tarım toplumundan tüketim toplumuna nasıl evrildiği
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı Devleti ve İktisadi Düşünce
2Osmanlı İktisat Kaynakları
3Osmanlı İktisat Düşüncesinde meydana gelen değişimler
4İktisadi faktörler
5Genel Değerlendirme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01444444444
ÖK 02444444444
ÖK 03555555555
ÖK 04555555555
ÖK 05333333333
Ara Toplam212121212121212121
Katkı444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41664
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4832
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Bahar1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 632 Dersin Adı:  OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET -II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0209,
Amaç : İktisadî zihniyet ile toplumsal hayatın sıkı bir ilişki içinde olduğu, iktisadî zihniyetin sanat eserlerine yansımasının nasıl olduğunu, toplumsal hayattaki bozulma ile iktisat zihniyetine yansımasının nasıl kavranabileceğini kazandırmak
İçerik : Osmanlı toplumunda tüketim alışkanlıklarının nasıl şekillendiği, tüketim alışkanlıklarının şekillenmesinde üzerinde yaşanılan bölgenin, doğal kaynakların, ticaret yollarının ve dinî inançların nasıl bir etki yaptığı, Osmanlı toplumundaki farklı etnik ve dinî grupların tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşmalar, Osmanlı toplumunun tarım toplumundan tüketim toplumuna nasıl evrildiği
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 I. Dünya Savaşı'nın Ardından Tarımdaki Reform Hareketleri
2 Milli Kurtuluş Hareketlerinin İktisadi Esasları
3 Türkiye'de Toprak Meselesinin Tarihi Esasları
4 Mülk Topraklar ve Sultanların Temlik Hakkı
5 İmparatorluk Devrinde Toprak, Mülk ve Vakıflarının Hususiyeti
6 Osmanlı Devleti'nde Kuruluş Devrinin Toprak Meseleleri
7 Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1858 Arazi Kanunnamesi
8 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
9 XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nde Toprak İşçiliğinin Organizasyon Şekilleri
10 Osmanlı Devleti'nde Çiftçi Sınıflarının Hukuki Statüsü
11 Çiftlik, Öşür ve Tımar
12 Feodal Düzen ve Osmanlı TImarı
13 Osmanlı Devrinin Eşkincülü Mülkleri veya Mülk Tımarları Hakkında Bilgi
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, Gözlem Yayınları, İstanbul 1980 Türkçe
Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2005 Türkçe
Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000Türkçe
Sabri F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Derin Yayınları, İstanbul 2006Türkçe
Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU