GENEL TANIMLAMA


Pamukkale Üniversitesi, 1992 yılında Denizli’de kurulmuştur.


Bünyesinde eğitim-öğretim sürdürülen 16 Fakülte, 3 Yüksekokul, 17 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü ve 42 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunan Pamukkale Üniversitesi, 3600’e yakın akademik ve idari personeli ve yaklaşık 53000 öğrencisi ile bilgiyi yaşamla bütünleştirerek, birbirinden farklı alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı ve girişimci genç beyinler yetiştirmektedir.


Misyonumuz


“Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir"


Üniversitemizin Stratejik Vizyonu;

“Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma üniversitesi olmaktır.”

Pamukkale Üniversitesi, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla, stratejik hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir.

Bu vizyon çerçevesinde;

Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraflar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olmayı,

Öğrencilerini evrensel niteliklerle donatarak, bireysel insiyatif sahibi ve karar almakta güçlük çekmeyen aktif kişiler durumuna getirmeyi,

Kurumsal kimliğini güçlendirmede “hizmet ve kalite” odaklı yönetim yaklaşımını,

Mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi, amaçlamaktadır.

© 2020 PAU