KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım yüksek lisans programı Nisan 2012 tarihinde açılmıştır.Bu program sayesinde tarihsel değerlerimizin interdisipliner bakış açısıyla tanımlanması, koruma sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması sağlanacak, bu yönde uzmanlar yetiştirilecektir.Bu amaçlar doğrultusunda bu programı tamamlayan uzmanlar yetiştirilecektir.


Amaçlar

Ülkemiz , prehistorik dönemlerden günümüze uzun bir tarihsel sürece ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığına sahiptir.Bu eserlerin büyük bir çoğunluğu taşınmaz kültür varlıkları olduğu için yerlerinde teşhire sunulmaktadır.Bu tarihi eser ve anıtlar gün geçtikçe sergilendikleri ortamlarda bozulmalara maruz kalmaktadırlar.Kazılarda bulunan eserlerin de aynı şekilde daha uzun süre mevcut durumlarının korunmasının sağlanması gerekmektedir.Bu nedenle bunların mevcut durumlarının konservasyonu ve durumuna göre aslına uygun olarak restorasyonunnun yapılması gerekmektedir.Taşınır ve taşınmaz bu eserlere en doğru bilimsel müdahalenin yapılmasını sağlayacak uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.Kültür varlıklarının mevcut bozulma durumlarının değerlendirilmesi , eser analizlerinin yapılması , en ideal saklama ve koruma koşullarının belirlenmesi , özgün eser yapısına ve evrensel etiklere uygun koruma ve onarım malzemelerinin tespiti ve geliştirilmesi , uygulanabilir koruma projelerinin hazırlanması gibi konular Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım programının amacını oluşturmaktadır.


Programlar

İletişim
İletişim bilgisi bulunamadı.
© 2020 PAU