ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Bu program; bölgesel ve kentsel gelişme sürecini, doğal ve kültürel mirasa ilişkin kaynak ve değerlerin sürdürülebilirlik ilkesi temelinde korunması–geliştirilmesine yönelik rasyonel stratejiler eşliğinde ele alarak, salt mekânsal/fiziksel yönüyle değil, aynı zamanda, ekolojik, sosyal–kültürel, ekonomik ve kurumsal boyutları da gözönüne alan, planlama–tasarım ve uygulama süreçlerini birlikte değerlendiren, akademik–bilimsel temele dayalı olarak çok yönlü ve alternatifli düşünebilme, sentez yapabilme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirmeye yönelik lisans düzeyindeki eğitim çalışmalarını kapsamaktadır.


Amaçlar

Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi uyarınca; yaşam boyu eğitim ve öğrenci merkezlilik ilkelerine uygun olarak, planlama-tasarım-uygulama süreçlerinin her aşamasında evrensel etik değerler ile sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde kamu yararı-toplum yararı ilkelerini ön planda tutan, doğal ve kültürel miras koruma bilincine sahip, alanında uzmanlaşmış ve yetkin, sorumluluk üstlenebilen, disiplinler-arası çalışmalarda etkin görev ve sorumluluk alabilen, inisiyatif kullanan, alternatif düşünme ve rasyonel çözüm üretebilme yeteneğine sahip, özgüveni gelişmiş şehir plancıları yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. KORAY ÖZCAN+90 258 296 2558 korayozcan@pau.edu.tr
© 2020 PAU