3449 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

GENEL BİLGİLER
“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı” Yükseköğretim Kurumlarının Yurt İçindeki Yükseköğretim kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan protokol gereği Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Adnan Menderes Üniversitesi İle ortaklaşa Hemşirelik Anabilim Dalına bağlı olarak kurulan “Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Yüksek lisans programı”dır. Hemşirelik Anabilim Dalı programında alınması gereken kredi miktarı 21’dir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları ortak Protokolle bağlı bulundukları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

Amaçlar
Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olması programın kabul koşuludur. ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve gerekli ders yükünü (60 AKTS) tamamlamak zorundadır; bir araştırma semineri sunmalı ve tezini başarıyla hazırlamalı ve savunmalıdır.

İstihdam Olanakları
Hemşirelik ve Sağlık Yüksekokullarında öğretim elemanı (araştırma görevlisi,öğretim görevlisi, hastanelerde eğitim hemşiresi – klinisyen hemşire

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve gerekli ders yükünü (60 AKTS) tamamlamak zorundadır; bir araştırma semineri sunmalı ve tezini başarıyla hazırlamalı ve savunmalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN TURAN+90 258 296 2618 turkanturan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çocuk sağlığı alanında değişen kavramları ve yeni uygulamaları bilir
2Çocuk sağlığı sorunları, çözüm önerileri ve sağlıkla ilgili politikalar konusunda bilgi sahibi olur
3Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin rol ve işlevlerinin farkında olarak bakım verir.
4Sağlıklı çocuğun sağlığının geliştirilmesi ve yükseltilmesi konularında bilgi sahibi olur
5Çocuk hakları konusunda bilinçli ve duyarlı olur
6Günlük yaşamında çocuk ve çocuğun sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olur
7Çocuğun bakım gereksinimlerini bütüncül ve hümanist yaklaşımla saptar ve bakım verir
8Etkili ve yeterli bakım sunmada sürekli öğrenmenin ve mesleki gelişimin önemini kavrar
9Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve etkin biçimde yürütür
10Yaşamı tehdit edici ve kronik hastalığı olan çocukların bakımının yönetimi ve rehabilitasyonu konusunda bilgi sahibi olur
11Çocuk Sağlığı ve Hastalığı hemşireliği bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütür
12Çocuğu ve ailesini etkileyen etik sorunlara duyarlılık gösterir.
13Profesyonel hemşirelik bilinci geliştirebilir
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CSH 501 ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GELİŞİMSEL YAKLAŞIM VE DANIŞMANLIK I 2+0 7,5 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 2,5 Zorunlu
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-1 0+6 4 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-1 0+6 4 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-1 0+6 4 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-1 0+6 4 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-1 0+6 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CSH 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 4 Zorunlu
HAS 508 SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİK ARAŞ. YÖNT 3+0 4 Zorunlu
- Çocuk sağlığı ve hemşireliği seçmeli -3 2+0 6 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-2 0+2 4 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-2 0+2 4 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-2 0+2 4 Seçmeli
- Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-2 0+2 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çocuk sağlığı ve hemşireliği seçmeli -3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CSH 502 ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GELİŞİMSEL YAKLAŞIM VE DANIŞMANLIK II 2+06Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CSH 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CSH 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CSH 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CSH 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ*************
ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GELİŞİMSEL YAKLAŞIM VE DANIŞMANLIK IZ*******   ***
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ             
SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİK ARAŞ. YÖNTZ*************
UZMANLIK ALAN DERSİZ*************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ*************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
AİLE SAĞLIĞINI SÜRDÜRME VE HASTALIKLARI ÖNLEMES*************
BİYOİSTATİSTİKS             
ÇOCUĞUN SAĞLIK TANILAMASIS*************
ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GELİŞİMSEL YAKLAŞIM VE DANIŞMANLIK IIS******* * ***
ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GELİŞİMSEL YAKLAŞIM VE DANIŞMANLIK UYGULAMA IS*************
ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GELİŞİMSEL YAKLAŞIM VE DANIŞMANLIK UYGULAMA IIS******* *****
ÇOCUKTA ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİS*************
ÇOCUKTA ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASIS*************
HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI IS*************
HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI IIS*************
HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL CERÇEVESİ IS*************
HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL CERÇEVESİ IIS*************
KRONİK HASTA OLAN ÇOCUĞUN BAKIMIS*************
ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARS*************
PEDİATRİK ETİKS*************
YÜKSEK RİSKLİ AİLE VE ÇOCUKS********* ***
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU