DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 537OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL KONULAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin alanda gerçekleşen yenilikleri ve trendleri takip etmeleri, onların çocukların çok çeşitli ve geniş bir spektruma sahip olan gereksinimlerini daha iyi bir şekilde karşılayabilmelerini sağlayacaktır. Bu amaç göz önünde bulundurularak, alandaki yenilikler ve trendlerin öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği öğrencilerin erken çocukluk eğitimi alanında teorik ve araştırma boyutlarında gerçekleşen trendleri ve yenilikleri anlamalarını desteklemektir. Ayrıca, erken çocuk eğitimi profesyonellerinin fen, matematik ve okuma yazmaya hazırlık gibi programın farklı alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilere yönelik trendleri araştırmalarını amaçlamaktadır. Çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin karşılaştığı zorluklar ve konular (medya) incelenecektir. Öğrenciler teorik ve araştırma ile ilişkili trendleri ve yenilikleri kalite kavramıyla ilişkilendirerek tartışır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken çocukluk eğitimi alanında teori ve araştırma ile ilişkili trendleri ve yenilikleri kavrar
2Çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin erken çocukluk eğitimi ile ilgili karşılaştıkları zorlukları tanımlar
3Erken çocukluk eğitimi alanında teori ve araştırma ile ilişkili trendleri ve yenilikleri kalite kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
4Erken çocukluk eğitiminde matematik ve fen eğitimi ile ilgili bilimsel çalışmalarını değerlendirir
5Erken çocukluk eğitiminde matematik, fen ve okuma yazmaya hazırlık ile ilgili bilimsel çalışmalara yönelik değerlendirme raporlarını değerlendirme raporlarını yazma ve sunma becerileri gelişir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01 5  5  355 5
ÖK 02 55 5 5 55 5
ÖK 03      5  5  
ÖK 04      5  544
ÖK 055 55 555 555
Ara Toplam5101051052081025919
Katkı122121422524

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler14114
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Arasınav12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ASİYE İVRENDİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OKO 537 Dersin Adı:  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL KONULAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ASİYE İVRENDİ E-Mail:  aivrendi@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1116, 296 1116,
Ders Yeri EGT A0140,
Amaç : Erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin alanda gerçekleşen yenilikleri ve trendleri takip etmeleri, onların çocukların çok çeşitli ve geniş bir spektruma sahip olan gereksinimlerini daha iyi bir şekilde karşılayabilmelerini sağlayacaktır. Bu amaç göz önünde bulundurularak, alandaki yenilikler ve trendlerin öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır.
İçerik : öğrencilerin erken çocukluk eğitimi alanında teorik ve araştırma boyutlarında gerçekleşen trendleri ve yenilikleri anlamalarını desteklemektir. Ayrıca, erken çocuk eğitimi profesyonellerinin fen, matematik ve okuma yazmaya hazırlık gibi programın farklı alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilere yönelik trendleri araştırmalarını amaçlamaktadır. Çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin karşılaştığı zorluklar ve konular (medya) incelenecektir. Öğrenciler teorik ve araştırma ile ilişkili trendleri ve yenilikleri kalite kavramıyla ilişkilendirerek tartışır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türkiye de okul öncesi eğitim: Ekonomik ve toplumsal kalkınma için erken çocukluk eğitimi
2 Okul öncesi eğitiminde devam eden ve beklenen gelişmeler
3 OÖE yaygınlaştırmak ve niteliğini artırmak amacıyla yürütülen projeler
4 Erken çocukluk döneminde yer alan güncel konular ve sorunlara genel bir bakış
5 Dünyada erken çocukluk eğitimi ile ilgili trendler
6 Dünyada erken çocukluk eğitimi ile ilgili trendler
7 Medya ve çocuk: Bilgisayar Televizyon
8 Ara sınav
9 Okul öncesi eğitimi kurumlarında yabancı dil öğretimi
10 Erken çocukluk döneminde matematik ile ilgili bilimsel çalışmalar
11 Erken çocukluk döneminde matematik ile ilgili bilimsel
12 Erken çocuklukta değerler eğitimi
13 Erken çocuklukta değerler eğitimi
14 Erken çocuklukta çevre eğitimi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları