DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 679ESKİ ANADOLU'DA TANRILAR VE KÜLTLER3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Anadolu’nun M.Ö. I. Binyıldan itibaren Hitilerden devralınarak, Urartu, Frig, Lidya, Pers etkisiyle şekillenen dini yapısı bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca Helenistik ve Roma döneminde Anadolu’da tapınılan tanrılar ve kültlerin önceki dönemlerle devamlılık ilişkisi ders süresince dikkat çekilecek ve incelenecek bir diğer konudur. Anadolu’da tapım gören tanrılar, ritüeller, imparator kültü gibi çeşitli konuların yanı sıra, bunların yazıtlarda ve kalıntılarda (tapınak, sunak, kabartma vb.) nasıl ortaya çıktığı da incelenecektir
Ders İçeriği Anadolu'da Mezopotamya, İran ve Yunan dünyasından gelen, Theoshypsistos, Humbaba, Kybele, Mithra, Zeus, gibi kültlerin bölgesel perspektifde değerlendirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Anadolu'da Mezopotamya etkisi
2Anadolu'da İran kültleri
3Anadolu'da eski Yunan kültleri

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01555554444
ÖK 02444444455
ÖK 03545454545
Ara Toplam141314131412131314
Katkı545454445

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41664
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4832
Arasınav12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1YUSUF KILIÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 679 Dersin Adı:  ESKİ ANADOLU'DA TANRILAR VE KÜLTLER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YUSUF KILIÇ E-Mail:  ykilic@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3639, 6711282, 296 3639,
Ders Yeri FEF B0213,
Amaç : Anadolu’nun M.Ö. I. Binyıldan itibaren Hitilerden devralınarak, Urartu, Frig, Lidya, Pers etkisiyle şekillenen dini yapısı bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca Helenistik ve Roma döneminde Anadolu’da tapınılan tanrılar ve kültlerin önceki dönemlerle devamlılık ilişkisi ders süresince dikkat çekilecek ve incelenecek bir diğer konudur. Anadolu’da tapım gören tanrılar, ritüeller, imparator kültü gibi çeşitli konuların yanı sıra, bunların yazıtlarda ve kalıntılarda (tapınak, sunak, kabartma vb.) nasıl ortaya çıktığı da incelenecektir
İçerik : Anadolu'da Mezopotamya, İran ve Yunan dünyasından gelen, Theoshypsistos, Humbaba, Kybele, Mithra, Zeus, gibi kültlerin bölgesel perspektifde değerlendirilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tarih Öncesi Dönem Anadolu İnançları
2 Hatti ve Hurri Tanrıları
3 Luwi tanrıçası Kubaba
4 Asur Belgelerinde Anadolu Tanrıları
5 Hitit İnanç Sistemi
6 Hitit Panteonu
7 Hitit Kült Merkezleri
8 Ara Sınav
9 Urartu Tanrıları
10 Frig Tanrıları ve İnanç Sistemi
11 Kibele Kültü
12 Lidya Tanrıları
13 Helenistik Ve Roma Dönemi Tanrılar ve Kült Merkezleri
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU