DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 657TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı; Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yenileşme hareketleri, yeniden yapılanma çalışmaları, Atatürkçü düşünce sisteminin oluşma koşulları ile Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin yenileşme çalışmaları neden-sonuç ilişkisi içinde günümüz de dahil olmak üzere ele alınacaktır.
Ders İçeriği Erken 21. yüzyıl Osmanlı klasik dönemi kapanmasında, Lale Devri, III Mustafa ve I. Abdülhamid döneminde, Nizam-ı Cedid hareketi (Yeni Düzen) ve II. Mahmud döneminde reformlar ve modernizasyon çabaları üzerinde durulacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı Devleti ve Toplumunun Özellikleri
2Saltanat, Hilafet, Gelenek Üçgeninde Devlet Yönetimi
3Batı ve Osmanlı Geleneklerinin Karşılaştırılması
4Osmanlı Yönetici ve Aydınlarının Batı’ya Bakışında Değişim
5İlk Reform Hareketleri ve Sonuçları
6Tanzimat Dönemi ve Tepkiler
7Genç Osmanlılar ve Kanun-ı Esasinin İlanı
8II. Meşrutiyet Dönemi
9I. Dünya Savaşı Sonrasındaki Olaylar
10Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Anlayışı
11Atatürk Döneminde Yapılan İnkılaplar ve Anlamları
121950 Sonrası Demokratikleşme ve Modernleşme Çabaları
13Modern Dünya Kurumlarıyla Bütünleşme ve Modernleşmeye Katkıları
14Genel Değerlendirme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01555555555
ÖK 02555555555
ÖK 03444444444
ÖK 04555555555
ÖK 05555555555
ÖK 06444444444
ÖK 07444444444
ÖK 08444444444
ÖK 09555555555
ÖK 10444444444
ÖK 11555555555
ÖK 12555555555
ÖK 13444444444
ÖK 14444444444
Ara Toplam636363636363636363
Katkı555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41664
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4832
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1UMUT KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 657 Dersin Adı:  TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT UMUT KARABULUT E-Mail:  umutkarabulut@windowslive.com, ukarabulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3643,
Ders Yeri FEF B0314,
Amaç : Dersin amacı; Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yenileşme hareketleri, yeniden yapılanma çalışmaları, Atatürkçü düşünce sisteminin oluşma koşulları ile Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin yenileşme çalışmaları neden-sonuç ilişkisi içinde günümüz de dahil olmak üzere ele alınacaktır.
İçerik : Erken 21. yüzyıl Osmanlı klasik dönemi kapanmasında, Lale Devri, III Mustafa ve I. Abdülhamid döneminde, Nizam-ı Cedid hareketi (Yeni Düzen) ve II. Mahmud döneminde reformlar ve modernizasyon çabaları üzerinde durulacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU