DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 645CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞI3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Cumhuriyet Dönemi'nde tarih anlayışında görülen gelişmeler ve yenilikler anlatılır.
Ders İçeriği Cumhuriyet dönemi tarihçiliği, Atatürk'ün tarih görüşleri, Birinci Türk Tarih Kongresi'nde görüşler ve sonrasında beliren tarihi içerikler, Türk tarihçiliğinde Batı tarihinin etkileri ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Cumhuriyet Dönemi tarihçiliğinin, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki durumu ele alınır.
2Cumhuriyet Dönemi tarihçiliğinde ortaya çıkan genel eğilimler kavratılır.
3Cumhuriyet Dönemi tarihçiliğine Batı tarihçiliğinin etkisi anlatılır.
4Cumhuriyet Dönemi tarihçiliğinin Dünya tarihçiliğindeki yeri ele alınır.
5Tarihçilik üzerine, eleştirel bakış ve analiz yapma yeteneği kazandırı.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01542423154
ÖK 02512354214
ÖK 03152423512
ÖK 04232145212
ÖK 05325354125
Ara Toplam161513151819111017
Katkı333344223

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41664
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4832
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1UMUT KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 645 Dersin Adı:  CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT UMUT KARABULUT E-Mail:  umutkarabulut@windowslive.com, ukarabulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3643,
Ders Yeri FEF B0315,
Amaç : Cumhuriyet Dönemi'nde tarih anlayışında görülen gelişmeler ve yenilikler anlatılır.
İçerik : Cumhuriyet dönemi tarihçiliği, Atatürk'ün tarih görüşleri, Birinci Türk Tarih Kongresi'nde görüşler ve sonrasında beliren tarihi içerikler, Türk tarihçiliğinde Batı tarihinin etkileri ele alınacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İslâmiyet Öncesi Türk tarihi
2 Türklerin İslâmı kabulleri
3 I.Maarif Şurası
4 Atatürk'ün Tarih anlayışı-I
5 Atatürk'ün Tarih anlayışı-II
6 Atatürk'ün Tarih anlayışı-III
7 Atatürk'ün Tarih anlayışı-IV
8 Sınav-test-klasik
9 Türk Tarihi Tetkik Heyeti
10 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
11 1932 Türk Tarih Kongresi
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakiltesi'nin kuruluşu
13 4 Ciltlik Yeni tarin Kitabı
14 Türk Tarihi Anlayışında Değişme ve Gelişmeler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
E.Ziya Karal, Atatürk'ün Tarih Tezi,Atatürkçülük c.II, İst. 1988., Hamza Êroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, İst. 1982., Afet İnan, "Atatürk'ün Türk Tarih Tezi", Belleten, C.III, Sayı 10, Ank. 1939., Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ank. 1991. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU