DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 624OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatında meydana gelen değişiklikleri ve bu değişikler neticesinde ortaya çıkan meseleleri anlatmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Siyasal düşünce tarihinde devlet ve toplum yapısında değişim ve dönüşümlerin yansımaları: oluşum süreci ve resmi ideoloji niteliği, bu süreçte dinin rolü, Osmanlı Devleti'nde yönetim ve siyasal düşüncenin tarihsel temelleri üzerine odaklanmıştır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tespit ettiği konuların tarihi analiz sürecini planlayabilir, projelendirebilir ve uygulayabilir.
2Tarihi kaynakların tenkitini kavrar
3Arşivlerden faydalanma usullerini kavrar.
4Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazanır
5Dersin geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01444444444
ÖK 02444444444
ÖK 03555555555
ÖK 04555555555
ÖK 05333333333
Ara Toplam212121212121212121
Katkı444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41664
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4832
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1YASEMİN BEYAZIT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 624 Dersin Adı:  OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YASEMİN BEYAZIT E-Mail:  ybeyazit@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3740,
Ders Yeri FEF B0213,
Amaç : Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatında meydana gelen değişiklikleri ve bu değişikler neticesinde ortaya çıkan meseleleri anlatmak amaçlanmaktadır.
İçerik : Siyasal düşünce tarihinde devlet ve toplum yapısında değişim ve dönüşümlerin yansımaları: oluşum süreci ve resmi ideoloji niteliği, bu süreçte dinin rolü, Osmanlı Devleti'nde yönetim ve siyasal düşüncenin tarihsel temelleri üzerine odaklanmıştır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Osmanlı Öncesi Türk İslam Devletlerinde Siyaset Düşüncesi
2 Osmanlı Öncesi Roma ve İran devletlerinde siyaset düşüncesi
3 Osmanlı Kuruluş dönemi siyasi gelişmeler ve siyaset düşüncesinin oluşumu
4 Osmanlı Siyaset Düşüncesinin kaynakları
5 İlk dönem Osmanlı metinlerinde siyaset düşüncesi
6 15. ve 16. Yüzyıllarda siyasi gelişmeler
7 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı siyaset düşüncesi
8 Ara sınav
9 Safevi Devleti ve Osmanlı siyaset düşüncesine etkileri
10 15. ve 16. yüzyıl metinlerinde siyaset düşüncesi
11 17. Yüzyılda Gerileme Paradigması ve Osmanlı siyasi düşüncesi
12 Osmanlı siyasetnamelerinin analizi
13 17. ve 18. Yüzyıl siyasi gelişmeleri
14 17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı siyasi Düşüncesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU