DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 609OSMANLI HUKUK SİSTEMİ3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Yeniçağda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve kültürel politikalarının şekillenmesinde en önemli etkenlerden birisi olan Osmanlı hukuk sistemini öğretmektir.
Ders İçeriği Osmanlıların beylikten devlete geçiş sürecinde Osmanlı hukuk anlayışı, tarihsel temelleri, örfi ve şeri hukuk arasındaki ilişki, bir dönüm noktası olarak Fatih dönemi, organizasyonun tarihi gelişimi, toprak ve vergi hukuku ve 16. yüzyılda gelişimleri ele alınacak.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazanır.
2Tespit ettiği konuların tarihi analiz sürecini planlayabilir, projelendirebilir ve uygulayabilir.
3Dersin geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar.
4Arşivlerden faydalanma usullerini kavrar.
5Tarihi kaynakların tenkitini kavrar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01545545545
ÖK 02555454555
ÖK 03545544555
ÖK 04544554555
ÖK 05545545545
Ara Toplam252124242222252325
Katkı545544555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41664
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4832
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Güz1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 609 Dersin Adı:  OSMANLI HUKUK SİSTEMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0209,
Amaç : Yeniçağda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve kültürel politikalarının şekillenmesinde en önemli etkenlerden birisi olan Osmanlı hukuk sistemini öğretmektir.
İçerik : Osmanlıların beylikten devlete geçiş sürecinde Osmanlı hukuk anlayışı, tarihsel temelleri, örfi ve şeri hukuk arasındaki ilişki, bir dönüm noktası olarak Fatih dönemi, organizasyonun tarihi gelişimi, toprak ve vergi hukuku ve 16. yüzyılda gelişimleri ele alınacak.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Osmanlı hukukunun kökenleri ve kaynakları
2 Şer’î ve Örfî hukukun mahiyeti
3 Fethedilen coğrafyadan kazanılan hukuk
4 Padişahın Hukuk ve yargı yetkisi
5 Osmanlı hukuk uleması ve hukukun tedvinindeki rolleri
6 Şeyhülislam ve Kadıasker’in Osmanlı Hukukunun gelişme ve uygulamasındaki yeri
7 Kadılar ve hukukun uygulanması
8 Padişahın Hukuk ve yargı yetkisi
9 Osmanlı kanunnamelerinin genel yapısı
10 Eyalet kanunnameleri
11 Sancak kanunnameleri
12 Zaman içerisinde Osmanlı hukukunda meydana gelen değişmeler
13 Tanzimat’tan sonraki hukuki gelişmeler
14 Osmanlı hukuku ile ilgili genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU