DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 637XX. YÜZYILDA DÜNYADAKİ DEĞİŞMELER3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı; XX. yy. Dünya'da meydana gelen değişmelerin siyasi, sosyal,ekonomik ve toplumsal yönlerini öğretmektir.
Ders İçeriği Çin devrimleri, Bolşevik devrimi, komünizm, Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm, 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar, Dekolonizasyon işleminden sonra Soğuk Savaş ve Sürgü, İslam Dünyası odaklı olacaktır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrencilere karşılaştırma yapma ve tartışma yeteneği kazandırır.
2Öğrencilere analiz yapma bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
31. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar hakkında bilgi edindirmek
4Dekolonizasyon işleminden sonra Soğuk Savaş Döneminin ortaya çıkışı hakkında bilgi edindirmek
5Çin Devrimleri ve Bolşevik Devrimi hakkında bilgi edindirmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01444444444
ÖK 02444444444
ÖK 03555555555
ÖK 04555555555
ÖK 05333333333
Ara Toplam212121212121212121
Katkı444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41664
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4832
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ERCAN HAYTOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 637 Dersin Adı:  XX. YÜZYILDA DÜNYADAKİ DEĞİŞMELER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ERCAN HAYTOĞLU E-Mail:  ehayt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634,
Ders Yeri FEF B0211,
Amaç : Dersin amacı; XX. yy. Dünya'da meydana gelen değişmelerin siyasi, sosyal,ekonomik ve toplumsal yönlerini öğretmektir.
İçerik : Çin devrimleri, Bolşevik devrimi, komünizm, Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm, 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar, Dekolonizasyon işleminden sonra Soğuk Savaş ve Sürgü, İslam Dünyası odaklı olacaktır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Milli Mücadele Dönemi Dış Politikasına Giriş
2 I.Dünya Savaşı Sonrası Dış Politikja gelişmeleri
3 Türkiye -İngiltere İlişkileri
4 Türkiye -İngiltere İlişkileri
5 Türkiye - Fransa İlişkileri
6 Türkiye - Fransa İlişkileri
7 Türkiye - İtalya İlişkileri
8 Türkiye - Rusya İlişkileri
9 Türkiye - Rusya İlişkileri
10 Türkiye - Almanya İlişkileri
11 Vize Sınavı
12 Değerlendirme
13 Değerlendirme
14 Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998Türkçe
Yılmaz Altuğ, Çin, Viyetnam, Çekoslovakya ve Orta Doğu Sorunları, İstanbul,1970Türkçe
Salahi R.SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, 2 Cilt TTK Ankara 1973.Türkçe
Mediha Akarslan ,Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk, Arion YayınlarıTürkçe
Baskın Oran ( ed. ), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar ,Cilt I ( 1919- 1980 ) , İstanbul : İletişim Yayınları, 2001.Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998Türkçe
Yılmaz Altuğ, Çin, Viyetnam, Çekoslovakya ve Orta Doğu Sorunları, İstanbul,1970Türkçe
Yavuz Arslan, Türkiye Komünist Fırkasının Kuruluşu ve Mustafa Suphi 1997Türkçe
Levent Ürer , Mondros'tan Mudanya Mütarekesi'ne Türk Dış Politikası, Altın Kitaplar , 2005Türkçe
Mehmet Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, AnkaraTürkçe
İsmail Sosyal, Türk Dış Politikası İncelemeleri İçin Kılavuz (1919-1993), Eren yayınları, İstanbul Türkçe
Kemal Melek, Doğu Sorunu ve Milli Mücadelenin Dış Politikası, Der yayınları, 1985.Türkçe
Kültür Bakanlığı, Atatürk’ün Milli Dış Politikası:Milli Mücadele Dönemine ait 1000 Belge 1919-1923 2 cilt 1994.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU