DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 633OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET I3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İktisadî zihniyet ile toplumsal hayatın sıkı bir ilişki içinde olduğu, iktisadî zihniyetin sanat eserlerine yansımasının nasıl olduğunu, toplumsal hayattaki bozulma ile iktisat zihniyetine yansımasının nasıl kavranabileceğini kazandırmak
Ders İçeriği Osmanlı toplumunda tüketim alışkanlıklarının nasıl şekillendiği, tüketim alışkanlıklarının şekillenmesinde üzerinde yaşanılan bölgenin, doğal kaynakların, ticaret yollarının ve dinî inançların nasıl bir etki yaptığı, Osmanlı toplumundaki farklı etnik ve dinî grupların tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşmalar, Osmanlı toplumunun tarım toplumundan tüketim toplumuna nasıl evrildiği
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı İktisat Düşüncesinin Şekillenmesi
2Osmanlı İktisat Kaynakları
3Osmanlı İktisat Düşüncesinde Meydana Gelen Değişiklikler
4İktisadi Hayatın Kazanımları
5Genel Değerlendirme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01444444444
ÖK 02444444444
ÖK 03555555555
ÖK 04555555555
ÖK 05333333333
Ara Toplam212121212121212121
Katkı444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler620120
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13333
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz1SELAHİTTİN ÖZÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 633 Dersin Adı:  OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri FEF B0204,
Amaç : İktisadî zihniyet ile toplumsal hayatın sıkı bir ilişki içinde olduğu, iktisadî zihniyetin sanat eserlerine yansımasının nasıl olduğunu, toplumsal hayattaki bozulma ile iktisat zihniyetine yansımasının nasıl kavranabileceğini kazandırmak
İçerik : Osmanlı toplumunda tüketim alışkanlıklarının nasıl şekillendiği, tüketim alışkanlıklarının şekillenmesinde üzerinde yaşanılan bölgenin, doğal kaynakların, ticaret yollarının ve dinî inançların nasıl bir etki yaptığı, Osmanlı toplumundaki farklı etnik ve dinî grupların tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşmalar, Osmanlı toplumunun tarım toplumundan tüketim toplumuna nasıl evrildiği
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İktisadi Düşüncenin Yayılma Teorisi
2 Osmanlı İktisat Düşüncesinde Normatif Dengeler
3 Tanzimat Sonrası Osmanlı Devleti'nde Modern İktisat Düşüncesi
4 Modern İktisat Düşüncesi
5 Osmanlı İktisadi Zihniyetinin Prensipleri
6 Mali Sistem ve Ekonomi
7 Osmanlı Devleti'nde İç Borçlanma
8 15. ve 16. Yüzyıllarda OSmanlı'da İç ve Dış Ticaret
9 18. yüzyılda Osmanlı Ekonomisi
10 18. yüzyılda Osmanlı Sanayisi
11 18. yüzyılda Osmanlı Sanayisinin Değişimi
12 Osmanlı Esnafı
13 Ekonomi ve Savaş
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2005 Türkçe
Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000Türkçe
Sabri F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Derin Yayınları, İstanbul 2006Türkçe
Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU