DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 605ARAŞTIRMA USULLERİ I3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilere bir araştırma makalesinin nasıl hazırlanacağını kavratmak
Ders İçeriği Bir araştırmanın hazırlanma süreci ve sunumu
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Konunun Belirlenmesi
2Konunun Belirlenmesi
3Konuların Özel Araştırma Usullerinin Görüşülmesi
4Konuların Özel Araştırma Usullerinin Görüşülmesi
5Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
6Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
7Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
8Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
9Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
10Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
11Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
12Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
13Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
14Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01555555555
ÖK 02555555555
ÖK 03444444444
ÖK 04444444444
ÖK 05555555555
ÖK 06444444444
ÖK 07555555555
ÖK 08444444444
ÖK 09555555555
ÖK 10555555555
ÖK 11444444444
ÖK 12555555555
ÖK 13444444444
ÖK 14555555555
Ara Toplam646464646464646464
Katkı555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler620120
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13333
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1DURMUŞ AKALIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 605 Dersin Adı:  ARAŞTIRMA USULLERİ I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DURMUŞ AKALIN E-Mail:  dakalin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3496, 296 3496,
Ders Yeri FEF B0218,
Amaç : Öğrencilere bir araştırma makalesinin nasıl hazırlanacağını kavratmak
İçerik : Bir araştırmanın hazırlanma süreci ve sunumu
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Osmanlı hukukunun kökenleri ve kaynakları
2 Şer’î ve Örfî hukukun mahiyeti
3 Fethedilen coğrafyadan kazanılan hukuk
4 Padişahın Hukuk ve yargı yetkisi
5 Osmanlı hukuk uleması ve hukukun tedvinindeki rolleri
6 Şeyhülislam ve Kadıasker’in Osmanlı Hukukunun gelişme ve uygulamasındaki yeri
7 Kadılar ve hukukun uygulanması
8 Padişahın Hukuk ve yargı yetkisi
9 Osmanlı kanunnamelerinin genel yapısı
10 Eyalet kanunnameleri
11 Sancak kanunnameleri
12 Zaman içerisinde Osmanlı hukukunda meydana gelen değişmeler
13 Tanzimat’tan sonraki hukuki gelişmeler
14 Osmanlı hukuku ile ilgili genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU