DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ8 + 05. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Doktora Düzeyinde elde ettiği bilgileri araştırma sırasında uygulayabilme ve araştırması ile ilgili özgün verileri sistematik bir şekilde değerlendirerek teze dönüştürebilmeyi sağlamak.
Ders İçeriği Araştırma Yöntemleri, Kaynak Kullanımı, Disiplinler arası karşılaştırma becerisi, Verileri değerlendirme, Tez Yazımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Doktora düzeyinde kazanılmış bilgileri özgün araştırmalar için kullanabilme ve alanında yenilik getirecek bilimsel çalışmalarda uygulayabilme becerisi
2Alanında kazandığı bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirme ve uygulayabilme
3Disiplinler arası çalışma becerisi kazanma
4Tez çalışmasını programlama, tez sürecini planlama ve bilgilerini bu planlamaya bağlı kalarak özgün bir esere dönüştürebilme becerisi
5Geliştirdiği özgün fikirleri ve alanında ortaya koyduğu orijinal yaklaşımları yazıya aktarma ve etkili bir şekilde ifade etme becerisi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01444444354
ÖK 02535424354
ÖK 03353535435
ÖK 04455544433
ÖK 05454535255
Ara Toplam202221231622162121
Katkı444534344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)148112
Ödevler144
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)624144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1MEHMET ALİ ÜNAL
Detay 2020-2021 Güz2AYFER ÖZÇELİK
Detay 2020-2021 Güz3YASEMİN AVCI
Detay 2020-2021 Güz4ERCAN HAYTOĞLU
Detay 2020-2021 Güz5YUSUF KILIÇ
Detay 2020-2021 Güz6YASEMİN BEYAZIT
Detay 2020-2021 Güz7UMUT KARABULUT
Detay 2020-2021 Güz9ŞEYMA AY ARÇIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 800 Dersin Adı:  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Saat (T+P) : 8 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0228,
Amaç : Doktora Düzeyinde elde ettiği bilgileri araştırma sırasında uygulayabilme ve araştırması ile ilgili özgün verileri sistematik bir şekilde değerlendirerek teze dönüştürebilmeyi sağlamak.
İçerik : Araştırma Yöntemleri, Kaynak Kullanımı, Disiplinler arası karşılaştırma becerisi, Verileri değerlendirme, Tez Yazımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Konu seçiminin tartışılması
2 Konu önerileri
3 Tez konusunun belirlenmesi
4 Konuya ilişkin önceki literatürün belirlenmesi I
5 Konuya ilişkin önceki literatürün belirlenmesi II
6 Mevcut literatürün değerlendirilmesi
7 Değerlendirmeye devam edilmesi
8 Konuya ilişkin antik kaynaklar üzerine tartışma
9 Konunun Tarih literatürü
10 Konunun tarihi verilerinin tespiti
11 Konuya ilişkin diğer materyallerin değerlendirilmesi
12 Kütüphane çalışması
13 Alan araştırması (gerekliyse)
14 Alan araştırması (gerekliyse)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU