DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FIZ 111GENEL FİZİK - I3 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin iki ana hedefi vardır:mekaniğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamak. Bu amaçlara ulaşmak için, dersin içeriği sağlam fiziksel tartışmalar üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, mekaniği öğrencilere sevdirmek için mekaniğin diğer bilim dalları üzerindeki rolü, pratik örneklerle gösterilmeye çalışılmaktadır.
Ders İçeriği Vektörler, Bir ve İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışma, Katı Bir Cismin Sabit Eksen Etrafında Dönmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tek ve çok boyutlu hareketin temel prensiplerini anlar
2Parçacık dinamiğinin temel kavramlarını ayırt edebilir ve uygulayabilir
3İş ve Enerji kavramlarını ayırt edebilir
4Çizgisel ve Açısal momentumun temel kavramlarını ayırt edebilir
5Dönme kinematiğinin temel kavramlarını anlar
6Titreşim hareketinin temel prensiplerini anlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 012531    1   
ÖK 022531    1   
ÖK 032531    1   
ÖK 042531    1   
ÖK 052531    1   
ÖK 062531    1   
Ara Toplam1230186    6   
Katkı253100001000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12424
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz23AHMET ERTUĞRUL
Detay 2019-2020 Güz24ERDOĞAN YİTİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FIZ 111 Dersin Adı:  GENEL FİZİK - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 23   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AHMET ERTUĞRUL E-Mail:  aertugrul@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3583,
Ders Yeri MUH A0226,
Amaç : Bu dersin iki ana hedefi vardır:mekaniğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamak. Bu amaçlara ulaşmak için, dersin içeriği sağlam fiziksel tartışmalar üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, mekaniği öğrencilere sevdirmek için mekaniğin diğer bilim dalları üzerindeki rolü, pratik örneklerle gösterilmeye çalışılmaktadır.
İçerik : Vektörler, Bir ve İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışma, Katı Bir Cismin Sabit Eksen Etrafında Dönmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartları, Boyut Analizi, Birim Çevirme, Anlamlı Sayılar, Yer değiştirme, Ortalama Hız ve Sürat, Ani Hız ve Ani Sürat
2 İvme, Hareket Diyagramları, Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, Serbest Düşen Cisimler
3 Koordinat Sistemleri, Vektörler ve Skalerler, Vektörlerin Bazı Özellikleri, Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler, İki Boyutta Yer değiştirme, Hız ve İvme, İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
4 Eğik Atış Hareketi, Düzgün Dairesel Hareket, Teğetsel ve Radyal İvme, Bağıl Hız ve Bağıl İvme
5 Kuvvet Kavramı, Newton’un Birinci Kanunu ve Eylemsiz Sistemler, Kütle, Newton’un İkinci Kanunu, Gravitasyon Kuvveti ve Ağırlık, Newton’un Üçüncü Kanunu, Newton Kanunlarının Bazı Uygulamaları, Sürtünme Kuvveti
6 Düzgün Dairesel Harekete Newton’un İkinci Yasasının Uygulanması, Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
7 İvmeli Sistemlerde Hareket, Direnç Kuvvetleri Altında Hareket, Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
8 Vize Sınavı
9 İki Vektörün Skaler Çarpımı, Değişen Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi, Güç
10 Potansiyel Enerji, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler, Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş, Korunumlu Kuvvetle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
11 Çizgisel Momentum ve Korunumu, İmpuls ve Momentum, Çarpışmalar, Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
12 İki Boyutta Çarpışmalar, Kütle Merkezi, Parçacıklar Sisteminin Hareketi, Roket Hareketi
13 Açısal Yer değiştirme, Açısal Hız ve Açısal İvme, Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi, Açısal ve Doğrusal Nicelikler Arasındaki Bağıntılar, Dönme Enerjisi, Eylemsizlik Momentinin Hesabı
14 Tork, Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı, Dönme Hareketinde İş ve Enerji
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Tayfun Demirtürk'ün Fizik-I Ders Kitabı, Fakülte Kitapevinden temin edebilirsiniz.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları