ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları anabilim dalı geniş bir alana yayılmış olan Türklerin dillerinin, edebiyatlarının, felsefe, sosyoloji, tarih ve kültürlerinin öğretilmesi ve bu alanlar arasında iletişim kurularak karşılıklı anlaşma, çalışma ve yardımlaşmanın sağlanması, eser üretilmesi ve bu sahalarda çalışacak gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesini amaçlayan bir anabilim dalı olarak kurulmuştur.


Amaçlar

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı’nın hedeflediği ilk amaç, öğrencilerin Balkanlardan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet'e kadar uzanan yaklaşık on bir milyon kilometre karelik geniş bir alanda kullanılan çağdaş Türk dili alanının lehçelerini, edebiyatlarını, kültürünü, folklorunu, tarihini, sanatını ve bunların gelişimleri ve günümüzdeki kullanımlarını öğrenmeleridir. İkinci olarak öğrencilerin hem kitle iletişim araçları vasıtasıyla hem de yerinde yapacakları uygulamalarla öğrendiklerini pratikte uygulamaya geçirebilecekleri ortamları oluşturabilmektir. Anabilim dalının kuruluş gerekçesi, bu geniş alan üzerinde bulunan Türk dili konuşurlarının dili, edebiyatı, tarihi, sosyo-kültürel yapıları, uluslar arası ilişkileri konularında disiplinler arası bir anlayış içinde eğitim-öğretim vererek bu sahalarda hizmet edecek alanında uzman, bilgiyi sorgulayan, üretici elemanlar yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NERGİS BİRAY+90 258 296 3653 nbiray@pau.edu.tr
© 2020 PAU