GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Gastronomi, en temel anlamda kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de lisans ve yüksek lisans düzeyinde gastronominin tarihi oldukça yenidir. Kültürel, tarihi ve insan sağlığına ilişkin hayati öneme sahip gastronomi biliminin akademik alanda var olması için üniversitelerin önemli görevler düşmektedir.


Amaçlar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans programının açılma gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir: Gastronomi, en temel anlamda kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de lisans ve yüksek lisans düzeyinde gastronominin tarihi oldukça yenidir. Kültürel, tarihi ve insan sağlığına ilişkin hayati öneme sahip gastronomi biliminin akademik alanda var olması için üniversitelerin önemli görevler düşmektedir. Üniversitemiz bünyesinde açılması önerilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı’nın amacı; sürekli gelişme anlayışı, gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırma yaklaşımı rehberliğinde gastronomi ile ilgili gelişmeleri inceleyecek, yeni sistemler geliştirecek, geleceğe ışık tutacak uygulamaları gerçekleştirebilecek ve bu birikimle aldığı yüksek lisans eğitimiyle Türkiye’yi temsil edecek düzeyde kaliteli ve donanımlı Gastronomlar yetiştirmek gibi temel hedefin yanı sıra; ülkemizde toplumun gastronomi ve mutfak sanatları konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak, konferanslar, seminerler ve paneller düzenleyerek bu alandaki bilimsel birikime katkılar sağlamaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURTEN ÇEKAL+90 258 296 7441 ncekal@pau.edu.tr
© 2020 PAU