PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Bölümümüz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bir bölümü olarak 04.02.2009 YÖK Genel Kurulunun onayı ile kurulmuş olup, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Bölümde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 araştırma görevlisinden oluşan toplam 6 akademik personel ile eğitim-öğretim, bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunulmaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün dört yıllık eğitim programı süresince; - Planlama, tasarım, onarım, koruma, yönetim ve uygulamaya yönelik dersler, - Yapısal ve bitkisel materyalin tanıtımına ve kullanımına yönelik dersler, - Peyzaj tekniklerine yönelik dersler, - Doğal ve sosyal bilimler kökenli dersler, - Tamamlayıcı dersler, kültür dersleri ve seçime tabi dersler yer alacaktır. Eğitim sürecinin bitiminde Peyzaj Mimarlığı öğrencisinin elde edeceği kazanımlar aşağıda belirtilmiştir: - İnsan ve doğa arasında etkileşim bulunan tüm ölçeklerdeki peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında, artistik/yaratıcı yetenek ile mantık ve neden çizgisinde düşünme gücüne dayalı fonksiyonel ve estetik çözümleri oluşturabilme yeteneği geliştirmesi, - Verimli, analitik, teknik, iletişim (konuşma, yazma, grafik ve çizimlerle anlatabilme) ve danışmanlık becerisi taşıması, - Bağımsız çalışabilme yeteneği, disiplinlerarası tasarım ve planlama ekipleri içerisinde ve ekiple bütünleşebilecek bir peyzaj mimarı olarak çalışabilme becerisi gösterecek gelişmeyi sağlaması, - Kamu ve özel sektöre ilişkin gerek duyulan çalışmaların çeşitliliği ile bağlantılı olarak, ekolojik, kültürel, ekonomik ve arazi yönetimi konularını anlayabilecek yeteneklere sahip olması, - Planlama ve tasarım uygulamalarını ve sonuçlarını anlayabilmek için gelişen teknolojik alt yapıya hakim teknik donanım (Bilgisayar Destekli Tasarım, Modelleme Programları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Teknolojileri) konusunda uzmanlığı doğrultusunda yeterince bilgi sahibi olan ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde içselleştirebilecek bir yapıya sahip olmasıdır.


Amaçlar

Tarihsel süreçteki yaşam ve kültüre sahip çıkarken, günümüz gerekliliklerine uygun olarak, ulusal ve uluslararası eğitime açık bir yapı sergileyen bölümümüz, diğer meslek grupları ile koordinasyon içinde; - hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere önem vererek plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korunmasında yetkin, - toplumsal gereksinimlere saygılı ve doğal ve kültürel peyzajların korunması temelinde, doğal, kültürel ve sosyal çevre analizleri ve sentezlerine dayalı görsel nitelikleri yüksek, sürdürülebilir ve ekolojik yaşam mekanlarını yaratma konusunda bilgi ve beceriye sahip, - peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve peyzaj yönetimi alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, - çevresel sorunlara çözüm üretebilen, - çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş, - dünyayı ve ülkesindeki gelişmeleri yakından izleyen, - araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üreten, - bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, - teori ve uygulamayı özümsemiş, - yaşam boyu kendini geliştirmenin ve yenilemenin önemini kavramış, - bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen, - analitik ve eleştirel düşünebilen nitelikli, yetenekli, girişimci, ve dinamik Peyzaj Mimarlarını yetiştirmeyi görev bilmektedir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MURAT ZENGİN+90 258 296 2544 mzengin@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi DUYGU DOĞAN+90 258 296 2419 duygudogan@pau.edu.tr
© 2020 PAU