DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INS 525SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ VE PLANLAMASI3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Su kaynaklarını insanlık hizmetine sokan su yapılarının çeşitleri, işlevleri, birlikte çalışma ve işletilmeleri ile bunların gerek ayrı ayrı, gerekse birleşik olarak planlanma ölçütlerine ilişkin bilgi vermek.
Ders İçeriği Akarsular, Akarsu Düzenlemesi ve Buna Bağlı Ekonomik Faydalar. Kırsal Yüksek Nem Etkisinin Değerlendirmesi. Büyük Uluslararası Akarsularda Ortak Izleme Değerlendirmenin Rolü. Sürdürülebilir Havza Yönetimi. Baraj ve Haznelerin Etkileri ve Delta ve Deniz Ekosistemleri Üzerine Sonuçları. Akarsuların Yeraltı ve Kıyı Suları Ile Ilişkileri. Sürdürülebilir Nitelik ve Niceliği Sağlıyacak Uzun Süreli Planlama. Gelişmede Havzaların Entegre Modellemesi. Eylem Planlamasına Sürdürülebilir Yaklaşımlar. Sürdürülebilir Nitelik ve Niceliğe Ilişkin Düzenlemelerin Geliştirilmesi, Uygulanması, Izlenmesi ve Yaptırımları. Kaza Kaynaklı Kirlenmeler Için Önleme, Izleme ve Önlem Yaklaşımları. Toprak Kullanımı Etkileri. Ulusal Strateji ve Yönetmeliklerin Uygulanması. Su Yönetmelikleri Uygulamaları Ile Ilgili Deneyimler. Örnekler. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Su yapılarının çeşitleri, işlevleri and işletme kurallarına ilişkin bilgi vermek.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 013 2      2 
Ara Toplam3 2      2 
Katkı30200000020

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler23060
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU