DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INS 514YERALTISUYU HİDROLİĞİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere yeraltı suyu hidroliği ile ilgili ileri düzeyde bilgi vermektir.
Ders İçeriği Giriş, Tanımlar. Sıvılar ve Boşluklu Ortamın Özellikleri . Basınç ve Piezometrik Yük, Hidrolik İletkenlik ve Permeabilite. Boşluklu Ortamda Sıvıların Temel Denklemleri. Darcy Kanunu, Çevrintili - Çevrintisiz Akım. Homogen Bir Sıvı İçin Korunum Denklemi. Sınır ve Başlangıç Değer Problemlerinin Çözümü. İzotropik ve Anizotropik Ortamda Çözümler Arasındaki İlişkiler. Nümerik Metodlarla Çözümler. Serbest Yüzeyli Akım ve Dupuit Yaklaşımı. Doymamış Akım. Yeraltı Suyunun Hidrolojik Çevrimdeki Yeri; Jeolojik Kayaçlar, Akifer Türleri, Basınçlı, Basınçsız, Sızdırmalı Ve Merceksi; Statik ve Dinamik Yeraltı Suyu Seviyesi, Yeraltı Suyu Ölçümleri, Düşüm, Debi; Akifer Hidroliği ve Değişik Yöntemler, Hidrojeolojik Parametreler, Porozite, Spesifik Verim ve Tutma, Depolama ve İletgenlik Katsayıları; Pompaj Tecrübesi; Tip Eğriler; Türkiye Yeraltı Suyu Kaynakları, Arazi Çalışmaları, Uygulamalar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gözenekli ortam türleri hakkında detaylı bilgi verir.
2Yer altı suyu problemlerinin analitik yöntemlerle nasıl çözüleceği hakkında bilgi verir.
3Akifer parametrelerinin pompaj testleri ile nasıl belirleneceğini hakkında bilgi verir.
4Kuyu hidroliği hakkında bilgi verir.
5Yer altı suyu sistemlerinin sayısal modellerle çözümü için gerekli temel bilgileri sağlar.
6Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Yeraltı suyu Mühendisliği alanına uygulama becerisi sağlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 01   1   2  3
ÖK 02213 4   5  
ÖK 0313 24    5 
ÖK 0424 1    3  
ÖK 05 4321   5  
ÖK 062 314    5 
Ara Toplam7129713  213103
Katkı12212000221

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler23060
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU