DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GMU 536GIDA TOKSİKOLOJİSİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Gıdalardaki toksik bileşiklerin yapıları, oluşumları, kaynakları; sağlık üzerine olumsuz etkilerinin saptanması; toksik gıda bileşenlerinin insan sağlığı üzerine etkileri, toksik gıda bileşenlerinin kritik limitleri, gıda güvenliği açısından ulusal ve uluslararası düzenlemeler.
Ders İçeriği Toksik gıda bileşenlerinin tanımı, toksisiteyi etkileyen faktörler, Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler, yöntemler ve testler. Gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve zehirlenmeler. Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler. Pestisitler, insektisidler, hebisidler vb. Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar. Gıdaların ışınlanması ve radyoaktif izotoplar. Gıdaların işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler. Gıdalarda ve içme sularında kimyasal ve biyolojik kontaminasyonlar, kontrol yöntemleri.Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri. Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gıdalardaki toksik bileşikleri öğrenir
2Toksik bileşiklerin yapılarını ve oluşumlarını öğrenir
3toksik bileşiklerin insan sağlığı üzerine etkilerini öğrenir
4Toksik bileşik limitlerini öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 0155555555555  
ÖK 0255555555555  
ÖK 0355555555555  
ÖK 0455555555555  
Ara Toplam2020202020202020202020  
Katkı5555555555500

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler21530
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13232
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13333
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU