DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FIZ 503KUANTUM MEKANİĞİ - I3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, atomik dünyayı ve gerekli matematik bilgisini tanıtmaktır.
Ders İçeriği N-parçacıklı Sistemler, Üç Boyutta Schrödinger Denklemi, Açısal Momentum, Serbest ve Bağlı Parçacıklar için Radyal Denklem, Elektronların Elektromanyetik Alanla Etkileşmesi, Matris Temsilleri, Spin ve Açısal Momentumun Toplanması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kuantum Mekaniğinde arttırma eksiltme oparatörlerini kullanarak bir parçacığın yada sistemin davranışını inceleyebilir.
2Fermiyon, Boson Sistemlerini ve bunların özelliklerini bilir.
3 Üç boyutta hareket eden bir parçacığın davranışını inceleyebilir.
4Hidrojen Atomunda elektronun davranışını ( elektronun alabileceği enerji değerleri ve elektronun davranışını temsil eden dalga fonksiyonları ) inceleyebilir.
5Dejenerelik kavramını ve hidrojen atomunda hangi enerji seviyelerinin kaç katlı dejenere olduğunu bilir.
6Atomik yörünge (orbital) kavramını ve orbitallerin özelliklerini bilir.
7Hidrojen atomunda elektronun ortalama yörünge yarıçapını ve elektronun bulunma olasılık yoğunluğunun maksimum olduğu noktayı bulmayı bilir.
8Hidrojen atomunda her orbitaldeki elektronun yörünge açısal momentumunun büyüklüğünü ve yönelimini bulabilir.
9Hidrojen atomunda her kuantum durumundaki elektron için dalga fonksiyonlarını yazabilir ve işlemler yapabilir.
10Değişik oparatörlerin matris temsillerini bulabilir ve matris notasyonunda özdeğer denklemlerini çözebilir.
11 İki parçacıktan oluşan sistemlerin toplam açısal momemtumlarının alabilecekleri değerleri bulabilir.
12İki parçacıktan oluşan sistemlerin tam dalga fonksiyonlarını ( uzay koordinatları ve spine bağlı) yazabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 0143  4 44 
ÖK 0243    44 
ÖK 03434   44 
ÖK 0443  5 44 
ÖK 0543  5 44 
ÖK 06434   44 
ÖK 07         
ÖK 08         
ÖK 09         
ÖK 10         
ÖK 11         
ÖK 12         
Ara Toplam24188 14 2424 
Katkı221010220

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)149126
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları