DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CMU 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ8 + 07. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yüksek lisans tezleri ile ilgili bilgilendirme, tez yapım aşamaları, araştırma, analiz ve uygulama yöntemleri, proje destekleri, proje sürecinin izlenmesi
Ders İçeriği Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi kazanır
2Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır
3Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme yeterliliği kazanır
4Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanır
5Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi kazanır
6Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 0153533421244
ÖK 0253443241222
ÖK 032112 3 4 15
ÖK 043255542  42
ÖK 05325554   31
ÖK 0632442451525
Ara Toplam21132423182113791619
Katkı42443421233

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)148112
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)13636
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği148112
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1OSMAN NURİ AĞDAĞ
Detay 2020-2021 Güz2GÜLBİN ERDEN
Detay 2020-2021 Güz4VEDAT UYAK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CMU 800 Dersin Adı:  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Saat (T+P) : 8 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR OSMAN NURİ AĞDAĞ E-Mail:  oagdag@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3171, 296 3171, 6711282, 6711282, 6711282, 296 3191,
Ders Yeri MUH A0342,
Amaç : Yüksek lisans tezleri ile ilgili bilgilendirme, tez yapım aşamaları, araştırma, analiz ve uygulama yöntemleri, proje destekleri, proje sürecinin izlenmesi
İçerik : Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU