DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CMU 509ÇEVRE BİLİMLERİNDE METABOLİK KAVRAMLAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders çerçevesinde mikrobiyoloji ve biyokimyanın temel kavramlarının, öğrencinin doğal ve mühendislik sistemlerindeki kimyasal maddelerin biyolojik dönüşümlerini anlayıp kullanabilmesine yetecek seviyede verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Hücrenin yapısı, Yaşam döngüsündeki temel moleküller, Hücre metabolizmasına genel bakış: Glikoliz, sitrik asit döngüsü, solunum ve fermentasyon, yağ asiti metabolizması, mikrobiyal polihidroksialkanoatlar, polisakkaritler ve lipidler, Hücre membranında taşınım, Metabolik stokiyometri ve enerji prosesleri: ATP oluşmu ve biyokimyasal enerjinin taşınımı, NAD oluşumu ve elektron taşınımı, ATP-NAD eşleşmesi ve solunum zinciri, Metabolizma mühendisliğinin Çevre Bilimleri ve Mühendisliği uygulamaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çevre Mühendisliği uygulamalarında önemi olan mikroorganizma çeşitlerini bunların hücre içi bileşenlerini, ve hücre membranından madde geçişlerini açıklar.
2Temel metabolik yollaçlar, karbohidratların, hidrokarbonların ve azotlu bileşiklerin aerobik metabolizması, karbohidratların anaerobik metabolizması hakkında bilgi verir.
3Fermentasyon ve sitrik asit dögüsünü, ATP oluşum ve elektron transferi olaylarını açıklar.
4Çevre Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan farklı metabolizmalar hakkında bilgi sunar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 01454 3431 2 
ÖK 02555 342  54
ÖK 0354522341 22
ÖK 0455545551 43
Ara Toplam19191961316143 139
Katkı55523441032

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler11212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11818
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12323
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU