DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CMU 506DEZENFEKSİYON PROSESLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Lisans bilgilerine ilave olarak, dezenfeksiyon proseslerinin öğretilmesi ve detaylandırılması. Dezenfeksiyon prosesi tasarımının yaptırılması.
Ders İçeriği Tanımlar, dezenfeksiyon alternatifleri, dezenfeksiyon mekanizmaları, dezenfektanların etkinliğine etki eden faktörler, dezenfeksiyon kinetiği ve modeller, dezenfektanların fiziksel ve kimyasal karakteristikleri, klor dezenfeksiyonu ve yan ürün oluşumu, klor dioksit dezenfeksiyonu ve yan ürün oluşumu, ozon dezenfeksiyonu ve yan ürün oluşumu, UV dezenfeksiyonu, gelişmekte olan dezenfeksiyon sistemleri (Ferrat, fotokatalitik, fotoelektro katalitik, solar sistemler) olgunlaştırma havuzları, emniyet ve halk sağlığı, tesis elemanlarının dizaynı, standartlar ve zararlı yan ürünler ve kontrolü, bromat oluşumu ve kontrolü, THM ve HAA konrolü. Dezenfektan ve yan ürün ölçüm metotları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Genel dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili bilgileri tekrar eder.
2Dezenfeksiyon kinetiğini ve dezenfektan özelliklerini ayrıntılarıyla ortaya koyar.
3Dezenfeksiyon prosesini detaylı şekilde açıklar.
4Dezenfeksiyon tesisi tasarımı yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 015 432 4 44 
ÖK 0253444 4 43 
ÖK 035 5 333 34 
ÖK 045 5 3 3 34 
Ara Toplam20318712314 1415 
Katkı51523140440

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13131
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)23060
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU