DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FDE 521YÖNTEMBİLİM3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dil ve edebiyat üzerine yapılacak tez, seminer, sunum gibi çalışmalarda kullanılacak yol, yöntem ve gerekli yordamları incelemek. Öğrencilerin hazırlamayı kararlaştırdıkları çalışmalarda kullanacakları araç ve yöntemlerle ilgili sistemli ve düzenli bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Bu derste tez hazırlamada izlenecek yol ve kullanılacak belli başlı yöntemler ele alınacaktır. Araştırma yapma teknikleri işlenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel ve akademik çalışma yapma yollarını bilir.
2Bilimsel bir çalışma için gerekli ön hazırlıkları yapar.
3Yazım aşamasına gelinen bir çalışma için yeterli ve gerekli teknik bilgiye sahiptir.
4Çalışmasına en uygun araç ve yöntemi seçebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0154454323213322
ÖK 02545544223322 3
ÖK 03555544223222 1
ÖK 04555544422233 2
Ara Toplam201819201615109108101028
Katkı55554432323312

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)148112
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1NURTEN SARICA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FDE 521 Dersin Adı:  YÖNTEMBİLİM
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURTEN SARICA E-Mail:  nsarica@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3876, 296 3876,
Ders Yeri FEF A0104,
Amaç : Dil ve edebiyat üzerine yapılacak tez, seminer, sunum gibi çalışmalarda kullanılacak yol, yöntem ve gerekli yordamları incelemek. Öğrencilerin hazırlamayı kararlaştırdıkları çalışmalarda kullanacakları araç ve yöntemlerle ilgili sistemli ve düzenli bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
İçerik : Bu derste tez hazırlamada izlenecek yol ve kullanılacak belli başlı yöntemler ele alınacaktır. Araştırma yapma teknikleri işlenecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yöntembilim nedir? Tartışma.
2 Tez konusunun amacı ve izlenecek yöntem üzerine tartışma.
3 Metodoloji seçimi ve konuya yaklaşımın belirlenmesi.
4 Tez taslağının tartışılması.
5 Tez taslağının oluşturulması.
6 Tezle ilgili kaynakça araştırması ve tartışma.
7 Ana ve yardımcı kaynakların belirlenmesi.
8 Ara sınav.
9 Okuma ve not alma. Tartışma.
10 Okuma ve not alma. Tartışma.
11 Okuma ve not alma. Tartışma.
12 Okuma ve not alma. Tartışma.
13 Verilerin tasnifi ve değerlendirilmesi.
14 İçeriğin oluşturulması.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Yöntembilimle ilgili kitap ve internet kaynakları.Türkçe
Yöntembilimle ilgili kitap ve internet kaynakları.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU