DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YNT 513OSMANLI ARŞİV BELGELERİ -I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Osmanlı arşiv belgelerinin ve vesikalarının okunması ve tahlilinin yapılması ve belgelerin akademik bir çalışmada kullanılmasını öğretmek
Ders İçeriği Osmanlı kurumlarında kaleme alınmış defterlerin ve işlem görmüş vesikaların değerlendirilmesi. Mühimme, Ahkam, Ruznamçe, Muhasebe, Name-i Hümayun vb. defterlerdeki kayıtların tahlilinin yapılması ve bu defterlerin yazımında kullanılan yazı çeşitleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Paleografya, Diplomatik, Epigrafi ve Arşivcilik Bilimdallarının tanıtılması ve Osmanlı Arşivlerinin tanıtımı.
2Osmanlı belgelerinde kullanılan yazı stilleri ve özelliklerini kavratmak
3Osmanlı merkez teşkilatı ve işleyişinin kavratılması
4Divan-ı Humayun’da üretilen belgelerin kavratılması
5Ferman ve Beratların yazılış usullerinin kavratılması
6Name-i Humayun,Ahidname-i Humayun,Hatt-ı Humayun ve İradelerin kavratılması
7Divan-ı Humayunda üretilen defterlerin ve özelliklerin kavranması
8Mühimme ve şikayet defterlerinin özelliklerinin kavranması.
9Ahkam ve Tahrir Defterlerinin özelliklerinin kavratılması

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014434545345
ÖK 024345445455
ÖK 035545354534
ÖK 044444433455
ÖK 054545433345
ÖK 065454545454
ÖK 074334334344
ÖK 084544445454
ÖK 095555454444
Ara Toplam39383640363538343940
Katkı4444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Güz1YASEMİN BEYAZIT
Detay 2011-2012 Güz1YASEMİN AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YNT 513 Dersin Adı:  OSMANLI ARŞİV BELGELERİ -I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YASEMİN BEYAZIT E-Mail:  ybeyazit@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3740,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Osmanlı arşiv belgelerinin ve vesikalarının okunması ve tahlilinin yapılması ve belgelerin akademik bir çalışmada kullanılmasını öğretmek
İçerik : Osmanlı kurumlarında kaleme alınmış defterlerin ve işlem görmüş vesikaların değerlendirilmesi. Mühimme, Ahkam, Ruznamçe, Muhasebe, Name-i Hümayun vb. defterlerdeki kayıtların tahlilinin yapılması ve bu defterlerin yazımında kullanılan yazı çeşitleri
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Paleografya, Diplomatik, Epigrafi ve Arşivcilik Bilimdalları ile Osmanlı Arşivlerinin tanıtımı yapılır.
2 2. Osmanlı belgelerinde kullanılan yazı stilleri ve özellikleri hakkında bilgi verilir.
3 3. Osmanlı Merkez Teşkilatı ve İşleyişi Anlatılır.
4 Divan-ı Humayun’da üretilen belgeler tanıtılır.
5 5. Ferman ve Özellikleri Tanıtılır. Ferman Örneği okunur.
6 6. Berat ve özellikleri tanıtılır. Berat örneği okunur.
7 7. Name-i Humayun ve Ahidname-i Humayun Örneği okunur.
8 8. Hatt-ı Humayun ve İrade-i Seniyye örneği okunur.
9 9. Divan-ı Humayunda üretilen defterler ve özellikleri üzerinde durulur.
10 10. Mühime defterleri İncelenir ve örnek okuma yapılır.
11 11. Şikayet defterleri İncelenir ve örnek okuma yapılır.
12 12. Ahkam Defterleri incelenir ve örnek okuma yapılır.
13 Tahrir Defteri örneği incelemesi yapılır.
14 Öğrenci Sunumları yapılır.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı DiplomatikasıTürkçe
Tayyib Gökbilgin, Osmanlı paleografya ve Diplomatik İlmiTürkçe
Mehmet Eminoğlu, Osmanlı vesikalarını Okumaya GirişTürkçe
Jan Reychman,Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı Türkçe
Yılmaz Kurt, Osmanlıca IITürkçe
Başbakanlık Osmanlı Arşivi RehberiTürkçe
Bab-ı Meşihat Şeyhülislamlık Arşivi Kataloğu Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav50Ara Sınav
Ödev50Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları