DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YNT 507OSMANLI DEVLETİ’NDE DİN VE TOPLUM3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Osmanlı Devleti çok uluslu ve çok dinli bir devlettir. Bu durum devletin hem hukuki yapısına hem de toplumsal kurumlarına yansımıştır. Bu bağlamda Osmanlı’daki din-toplum ve din-devlet ilişkileri kavratmak
Ders İçeriği Osmanlı Devleti’nde çok kültürlülüğü doğuran siyasi ve toplumsal faktörler; Osmanlılarda tasavvuf ve tarikatlar. Osmanlı’da millet sistemi. Osmanlı toplumunda Müslüman ve gayrimüslim ilişkileri; Osmanlı Devleti’ndeki gayri Müslim cemaatler (Museviler, Hristiyanlar (Ortodoks Katolikler, Yezidileri, Süryaniler). Dinin sosyal hayattaki rolü.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı Devletinin Din Anlayışının Kavranması
2Osmanlı Devletinde Hristiyan halkın statüsü ve yaşam biçimlerinin kavranması.
3Osmanlı Devletinde Yahudi halkın statüsü ve yaşam biçimlerinin Kavranması
4Osmanlı Toplumunda tarikatler ve sosyal etkileri
5Osmanlı Resmi İdeolojisinin dini akımlara yaklaşımı

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014354353433
ÖK 025545535455
ÖK 034344334444
ÖK 045444434445
ÖK 054545455443
Ara Toplam22202122191921202020
Katkı4444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları