DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YCT 516TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilimsel bir eserin ortaya konması için gerekli olan alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Tarihi kaynakların tenkit ve değerlendirilmesi, dipnot ve bibliyoğrafya, index hazırlama, bilimsel bir eseri kaleme alma hazırlığı ve şekli
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tarihi kaynakların tenkitini kavrar.
2Tarihi kaynakların değerlendirilmesini kavrar.
3Dipnot ve bibliyoğrafya, index hazırlama usullerini kavrar.
4Bilimsel bir eseri kaleme alma hazırlığı ve şeklini kavrar
5Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41248
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Bahar1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YCT 516 Dersin Adı:  TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bilimsel bir eserin ortaya konması için gerekli olan alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.
İçerik : Tarihi kaynakların tenkit ve değerlendirilmesi, dipnot ve bibliyoğrafya, index hazırlama, bilimsel bir eseri kaleme alma hazırlığı ve şekli
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2 PADİŞAHA AİT BELGELER : Ferman
3 PADİŞAHA AİT BELGELER : Berât
4 PADİŞAHA AİT BELGELER : Nâme-i hümâyûn.
5 VEZİRİAZAMA AİT BELGELER : Buyruldu.
6 VEZİRİAZAMA AİT BELGELER : Telhis.
7 ÜST MAKAMA SUNULAN BELGELER : Arzuhal.
8 ÜST MAKAMA SUNULAN BELGELER : Layiha.
9 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Mühimme Defteri.
10 Vize Sınavı
11 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Tahrir Defteri.
12 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Tımar Tevcih Defteri.
13 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Ahkâm Defteri.
14 MÜTEFERRİK DEFTERLER : Ruznamçe Defteri.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
-Osmanlı Arşivi’nin değişik fon ve defterlerinden fotokopisi alınmış belgeler.Türkçe
-6 Numaralı Mühimme Defteri, I-II, Ankara 1995.Türkçe
-438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530), I, Ankara 1993.Türkçe
-Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divani Rakamları, Dündar Günday, Ankara 1974.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları