DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YNT 515OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ - I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Farklı kültür ve medeniyetlerden yararlanan Osmanlılar, Yeniçağda tamamen kendine özgü yeni bir medeniyet kurmuştur. Bu sebeple, Osmanlı kültür ve medeniyetinin bütün boyutlarıyla öğretmek
Ders İçeriği Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra teşkilatları; askeri yapısı, ilmiye teşkilatı, saray teşkilatı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı kültürünün temel özelliklerinin kavranması
2Osmanlı medeniyetini oluşturan temel unsurların tahlilinin yapılması
3Osmanlı toplum yapısının temel özelliklerinin öğrenilmesi
4Osmanlı kültür ve medeniyet tarihinden örnekler verilmesi
5Osmanlı'daki kültür ve medeniyet algısının öğrenilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015345354354
ÖK 024545445454
ÖK 034554545544
ÖK 044555455455
ÖK 055545545545
Ara Toplam22232224212224212322
Katkı4545445454

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YNT 515 Dersin Adı:  OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0204,
Amaç : Farklı kültür ve medeniyetlerden yararlanan Osmanlılar, Yeniçağda tamamen kendine özgü yeni bir medeniyet kurmuştur. Bu sebeple, Osmanlı kültür ve medeniyetinin bütün boyutlarıyla öğretmek
İçerik : Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra teşkilatları; askeri yapısı, ilmiye teşkilatı, saray teşkilatı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI : Osmanlı Hanedenı ve Devletin Kuruluşu, Tahta Geçiş Sistemi, Padişah, Şehzadeler.
2 MERKEZ TEŞKİLATI : Saray ve Kul sistemi; Kölelik Müessesesi, Osmanlı Sarayı, Kul sistemi ve Enderûn, Harem, Kul Sistemi Hakkında Değerlendirme
3 MERKEZ TEŞKİLATI : Birûn, Divân-ı Hümâyûn,
4 MERKEZ TEŞKİLATI : Divân Bürokrasisi, Divân Kalemleri
5 ASKERİ TEŞKİLAT : Kapıkulu Ordusu; Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Kapıkulu Sipahileri, Diğer Askeri Sınıflar.
6 ASKERİ TEŞKİLAT : Eyalet Kuvvetleri; Yaya ve Müsellemler, Tımarlı Sipahiler, Akıncı Ocağı, Deliler, Kale Muhafızları,Yardımcı Kuvvetler.
7 ASKERİ TEŞKİLAT : XIX. Yüzyılda Osmanlı Ordusu, Donanma; Kaptan Paşa ve Kptan Paşa Eyaleti, Osmanlı Tersaneleri
8 MALİYE TEŞKİLATI : Defterdar ve Defterhane, Defterdar Kapısı
9 MALİYE TEŞKİLATI : Hazine, Bütçe, Defter-i Hakanî Eminliği, XIX Yüzyılda Maliye Teşkilatı.
10 Vize Sınavı
11 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Osmanlı Hukuku ve Tarihi Gelişimi, Adliye ve İlmiye Teşkilatı
12 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Medrese Teşkilatı.
13 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Osmanlı Medeniyetinin İçine Kapanması.
14 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Klâsik Dönemde Islahat Çalışmaları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları