DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YCT 519TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Genel olarak tarih ve özellikle Yakınçağ Tarihi ile ilgili bilgi ve belgeleri objektif değerlendirme ve kullanma yeteneğini kazanmak
Ders İçeriği Tarihin kaynakları, Yakınçağ Türk tarihinin kaynakları, kaynaklara ulaşma yolları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrencilere analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır
2Arşiv belgelerinin nasıl analiz edileceğini kavratır.
3Kaynak tespitinin nasıl yapılacağını kavratır.
4Kaynakların kullanımında dikkat edilecek hususları kavratır.
5Kaynakları değerlendirirken dikkat edilecek hususları kavratır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YCT 519 Dersin Adı:  TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0204,
Amaç : Genel olarak tarih ve özellikle Yakınçağ Tarihi ile ilgili bilgi ve belgeleri objektif değerlendirme ve kullanma yeteneğini kazanmak
İçerik : Tarihin kaynakları, Yakınçağ Türk tarihinin kaynakları, kaynaklara ulaşma yolları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2 PADİŞAHA AİT BELGELER : Ferman
3 PADİŞAHA AİT BELGELER : Berât
4 PADİŞAHA AİT BELGELER : Nâme-i hümâyûn.
5 VEZİRİAZAMA AİT BELGELER : Buyruldu.
6 VEZİRİAZAMA AİT BELGELER : Telhis.
7 ÜST MAKAMA SUNULAN BELGELER : Arzuhal.
8 ÜST MAKAMA SUNULAN BELGELER : Layiha.
9 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Mühimme Defteri.
10 Vize Sınavı
11 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Tahrir Defteri.
12 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Tımar Tevcih Defteri.
13 ÇEŞİTLİ DEFTERLER : Ahkâm Defteri.
14 MÜTEFERRİK DEFTERLER : Ruznamçe Defteri.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
-Osmanlı Arşivi’nin değişik fon ve defterlerinden fotokopisi alınmış belgeler.Türkçe
-6 Numaralı Mühimme Defteri, I-II, Ankara 1995.Türkçe
-438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530), I, Ankara 1993.Türkçe
-Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divani Rakamları, Dündar Günday, Ankara 1974.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları