DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YNT 518OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ -II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çok farklı dillerin, kültürleri ve ırkların yaşadığı Osmanlı Devleti’nın kültürel yapısı ve gündelik yaşamının öğrenilmesi
Ders İçeriği Osmanlı hukuk düzeni, yol sistemi, yol ve menzil teşkilatı, vakıflar, yapı ve üretim teknolojisi ve Osmanlı kültürel yapısı.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı kültürünün örneklerle öğrenilmesi
2Osmanlı medeniyetinin örneklerle izah edilmesi ve ilgili bilgilerin kazanılması
3Osmanlı kültür ve medeniyet tarihinin bütün boyutlarıyla öğrenilmesi
4Osmanlı kültür tarihine dair yorumların kazandırılması
5Osmanlı medeniyet tarihine dair yorumların kazandırılması

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41248
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Bahar1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YNT 518 Dersin Adı:  OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ -II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Çok farklı dillerin, kültürleri ve ırkların yaşadığı Osmanlı Devleti’nın kültürel yapısı ve gündelik yaşamının öğrenilmesi
İçerik : Osmanlı hukuk düzeni, yol sistemi, yol ve menzil teşkilatı, vakıflar, yapı ve üretim teknolojisi ve Osmanlı kültürel yapısı.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI : Osmanlı Hanedenı ve Devletin Kuruluşu, Tahta Geçiş Sistemi, Padişah, Şehzadeler.
2 MERKEZ TEŞKİLATI : Saray ve Kul sistemi; Kölelik Müessesesi, Osmanlı Sarayı, Kul sistemi ve Enderûn, Harem, Kul Sistemi Hakkında Değerlendirme
3 MERKEZ TEŞKİLATI : Birûn, Divân-ı Hümâyûn,
4 MERKEZ TEŞKİLATI : Divân Bürokrasisi, Divân Kalemleri
5 ASKERİ TEŞKİLAT : Kapıkulu Ordusu; Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Kapıkulu Sipahileri, Diğer Askeri Sınıflar.
6 ASKERİ TEŞKİLAT : Eyalet Kuvvetleri; Yaya ve Müsellemler, Tımarlı Sipahiler, Akıncı Ocağı, Deliler, Kale Muhafızları,Yardımcı Kuvvetler.
7 ASKERİ TEŞKİLAT : XIX. Yüzyılda Osmanlı Ordusu, Donanma; Kaptan Paşa ve Kptan Paşa Eyaleti, Osmanlı Tersaneleri
8 MALİYE TEŞKİLATI : Defterdar ve Defterhane, Defterdar Kapısı
9 MALİYE TEŞKİLATI : Hazine, Bütçe, Defter-i Hakanî Eminliği, XIX Yüzyılda Maliye Teşkilatı.
10 Vize Sınavı
11 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Osmanlı Hukuku ve Tarihi Gelişimi, Adliye ve İlmiye Teşkilatı
12 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Medrese Teşkilatı.
13 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Osmanlı Medeniyetinin İçine Kapanması.
14 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Klâsik Dönemde Islahat Çalışmaları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseleri TarihiTürkçe
Fuad Köprülü, Bizans Müesselerinin Osmanlı Müesselerine TesiriTürkçe
Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki TahlilleriTürkçe
Cahid Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı MedreseleriTürkçe
Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin BozulmasıTürkçe
Carter Fındley, Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal TarihiTürkçe
İlber Ortaylı, Türkiye İdare TarihiTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları