DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YCT 514OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Devletlerin yükseliş ve çöküşlerinde ekonomik yapının önemini Osmanlı örneğinde ortaya koymak, özelikle duyun-ı umumiye kurumu örneği ile bu günkü dünya ekonomik sistemi ile mukayese etmek
Ders İçeriği Osmanlı iktisat anlayışı, çöküş dönemi iktisat anlayışı ve politikaları, bu anlayış ve politikaların topluma yansıması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazanır.
2Osmanlı Devleti'nin ekonomik-politik gelişmelerini karşılaştırmalı değerlendirir.
3Batı'da ki ekonomik gelişmelerin Osmanlı Devletindeki etkilerini analiz eder.
4Tespit ettiği konuların tarihi analiz sürecini planlayabilir, projelendirebilir ve uygulayabilir.
5Dersin geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011234323454
ÖK 024545432321
ÖK 035434345432
ÖK 041232324545
ÖK 051234543234
Ara Toplam12151619181517181716
Katkı2334433433

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41248
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1SELAHİTTİN ÖZÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YCT 514 Dersin Adı:  OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri FEF B0204,
Amaç : Devletlerin yükseliş ve çöküşlerinde ekonomik yapının önemini Osmanlı örneğinde ortaya koymak, özelikle duyun-ı umumiye kurumu örneği ile bu günkü dünya ekonomik sistemi ile mukayese etmek
İçerik : Osmanlı iktisat anlayışı, çöküş dönemi iktisat anlayışı ve politikaları, bu anlayış ve politikaların topluma yansıması
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Osmanlı borçlarının genel tarihi
2 Osmanlı borçlanmasının Osmanlı politik tarihine etkileri
3 Osmanlı borçlarının kurumsal tarihi
4 XIX. yüzyıl borçlarının Osmanlı toplum yapısına tesirleri
5 Yedd-i Vahid ve Osmanlı ekonomik hayatındaki yeri
6 Türkiye’ye liberal iktisat anlayışının girişi ve Türk sanayisine tesirleri
7 Toprak hukukunda gelişmeler ve Osmanlı ekonomi-politiği
8 Özel hukukta gelişmeler ve Osmanlı ekonomi-politiği
9 Tanzimat sonrası yasal düzenlemeler sürecinde yabancı sermaye
10 Arazi, tapu, mülk edinme ve vatandaşlıkla ilgili mevzuat ve iktisadî hayata yansımaları
11 Arazi, tapu, mülk edinme ve vatandaşlıkla ilgili mevzuat ve iktisadî hayata yansımaları
12 XIX. yüzyıl devletler arası anlaşmalar ve ekonomi-politik
13 1881-1914 arası dış politika ve ekonomi-politik
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ayfer Özçelik; Osmanlı Devleti’nin Çöküşünde Ekonomi-Politik Baskılar Üzerine Bir Deneme (1838-1914)Türkçe
Donald C. Blaisdell; Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Malî Denetimi “Düyunuumumiye”Türkçe
Donald Quataert; Osmanlı Devlet’inde Avrupa İktisadî Yayılımı ve Direniş (1881-1908)Türkçe
Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin ÇağdaşlaşmasıTürkçe
Mehmet Genç; Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve EkonomiTürkçe
Şevket Pamuk; Osmanlı- Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914Türkçe
Sabri F. Ülgener; İktisadî Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet DünyasıTürkçe
Sabri F. Ülgener; Zihniyet ve Din İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat AhlâkıTürkçe
Engelhard, TanzimatTürkçe
Ahmet Cevat Eren; Tanzimat ve DönemiTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları