DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YCT 513OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Devletlerin yükseliş ve çöküşlerinde ekonomik yapının önemini Osmanlı örneğinde ortaya koymak, özelikle duyun-ı umumiye kurumu örneği ile bu günkü dünya ekonomik sistemi ile mukayese etmek
Ders İçeriği Osmanlı iktisat anlayışı, çöküş dönemi iktisat anlayışı ve politikaları, bu anlayış ve politikaların topluma yansıması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı iktisat anlayışını kavrar.
2Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemi iktisadi yapısını kavrar.
3Osmanlı Devleti iktisadi yapısının toplumsal hayata nasıl yansıdığını kavrar.
4Dersin geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar.
5Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011232134543
ÖK 025432343251
ÖK 035434542123
ÖK 045432343232
ÖK 054543222111
Ara Toplam20191613141714111510
Katkı4433333232

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz1SELAHİTTİN ÖZÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YCT 513 Dersin Adı:  OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri FEF B0204,
Amaç : Devletlerin yükseliş ve çöküşlerinde ekonomik yapının önemini Osmanlı örneğinde ortaya koymak, özelikle duyun-ı umumiye kurumu örneği ile bu günkü dünya ekonomik sistemi ile mukayese etmek
İçerik : Osmanlı iktisat anlayışı, çöküş dönemi iktisat anlayışı ve politikaları, bu anlayış ve politikaların topluma yansıması
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonomi-Politik kavramı üzerine tartışma
2 Dünya Kapitalizminin Şekillenme Sürecinde Osmanlı Devleti
3 1838 Ticaret Anlaşması ve Osmanlı Sanayisinin çöküşü
4 Azınlıklar ve Osmanlı ekonomisi- Osmanlı toplumunda Değişmeler
5 Osmanlı topraklarında ekonomik emperyalizmin yayılışı
6 Kırım Savaşı ve Islahat Fermanının sonuçları
7 Osmanlı borçlanmalarının başlaması
8 Emperyalizmin kurumlaşma süreci ve Osmanlı Devleti
9 Muharrem Kararnamesi ve Duyun-ı Umumiye’nin kurulması
10 Berlin Kongresi sonrası Osmanlı ekonomisi
11 Alman yayılmacılığı ve Osmanlı devleti
12 Demiryolları ve diğer imtiyazlar ve Osmanlı siyasetine etkisi
13 İttihat ve Terakki Dönemi milli iktisat çabaları
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ayfer Özçelik; Osmanlı Devleti’nin Çöküşünde Ekonomi-Politik Baskılar Üzerine Bir Deneme (1838-1914)Türkçe
Donald C. Blaisdell; Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Malî Denetimi “Düyunuumumiye”Türkçe
Donald Quataert; Osmanlı Devlet’inde Avrupa İktisadî Yayılımı ve Direniş (1881-1908)Türkçe
Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin ÇağdaşlaşmasıTürkçe
Mehmet Genç; Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve EkonomiTürkçe
Şevket Pamuk; Osmanlı- Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914Türkçe
Sabri F. Ülgener; İktisadî Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet DünyasıTürkçe
Sabri F. Ülgener; Zihniyet ev Din İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat AhlâkıTürkçe
Engelhard, TanzimatTürkçe
Ahmet Cevat Eren; Tanzimat ve DönemiTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları