DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YCT 507YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Lisans üstü eğitimde kazandırılması gereken temel bilgi ve becerilerin başında, çalışılan alanla ilgili kaynakları tanımak ve onlara ulaşma yollarını öğretmek
Ders İçeriği Yakınçağ Osmanlı tarihine ait arşivler ve kaynak eserler. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin yapısı, tasnif şekilleri ve bunlara ulaşma ve kullanma yöntemi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrencilere yakınçağ Osmanlı dönemi kaynaklarını analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
2Yakınçağ dönemi tarihi kaynaklarından olan vakayiname seyahatname vb. türdeki eserlerin tarihsel kaynak olarak değerini kavrar
3Tarihçi ile siyasi iktidar arasındaki ilişkiyi dönemin politik gelişmelerine uygun olarak tartışır
4Yakınçağ döneminde tarih yazma anlayışlarını tartışır
5Batı tarih yazıcılığının Osmanlı tarih yazıcılığı üzerindeki etkisini tartışır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011342435432
ÖK 022233335432
ÖK 031232343212
ÖK 041232145432
ÖK 055432244444
Ara Toplam10131611131822181412
Katkı2332344432

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1KAMURAN ŞİMŞEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YCT 507 Dersin Adı:  YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KAMURAN ŞİMŞEK E-Mail:  ksimsek@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3509,
Ders Yeri FEF B0114,
Amaç : Lisans üstü eğitimde kazandırılması gereken temel bilgi ve becerilerin başında, çalışılan alanla ilgili kaynakları tanımak ve onlara ulaşma yollarını öğretmek
İçerik : Yakınçağ Osmanlı tarihine ait arşivler ve kaynak eserler. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin yapısı, tasnif şekilleri ve bunlara ulaşma ve kullanma yöntemi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 III. Selim ve II. Mahmud Dönemi Vekayinameleri
2 Abdülmecid ve Abdülaziz Dönemi Vekayinameleri
3 II. Abdülhamid Dönemi Vekayinameleri
4 Yakınçağ döneminin Seyahatnameleri ve Osmanlılarda Avrupa Algısı
5 Avrupalılar tarafından yazılan seyahatnameler ve Avrupalıların Osmanlı Algısı
6 Osmanlı İmparatorluğu'nda Basınının gelişimi
7 Osmanlı gazeteleri ve Kamuoyu
8 Osmanlı Arşivleri ve Tasnifler
9 İradeler ve Yıldız arşivinin Yakınçağ kaynakları olarak önemi
10 Vize Sınavı
11 Osmanlı tarihi için yabancı arşivlerin önemi
12 İngiliz Arşivleri
13 Fransız Arşivleri
14 Genel Tekrar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Erhan Afyoncu, Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi Tanzimat Öncesi, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, Türkçe
Necdet Kurdakul, Tanzimat Dönemi Basınında Siyasal ve Anayasal Fikir Hareketleri, Ankara: Türkçe
Erdem Sönmez, Annales Okulu ve Türkiye'de Tarihyazımı: Annales Okulu'nun Türkiye'deki Tarihyazımına Etkisi : Başlangıçtan 1980'e, Daktylos, 2008 Türkçe
İlber Ortaylı, Tarih Yazıcılık Üzerine, İstanbul: Cedit Neşriyat, 2009.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları