DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YCT 700UZMANLIK ALAN DERSİ6 + 04. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yüksek Lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri araştırma sırasında uygulayabilme ve araştırması ile ilgili özgün verileri sistematik bir şekilde değerlendirerek teze dönüştürebilmeyi sağlamak.
Ders İçeriği Araştırma Yöntemleri, Kaynak Kullanımı, Disiplinler arası karşılaştırma becerisi, Verileri değerlendirme, Tez Yazımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yüksek Lisans düzeyinde kazanılmış bilgileri özgün araştırmalar için kullanabilme ve alanında yenilik getirecek bilimsel çalışmalarda uygulayabilme becerisi
2Alanında kazandığı bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirme ve uygulayabilme
3Disiplinler arası çalışma becerisi kazanma
4Tez çalışmasını programlama, tez sürecini planlama ve bilgilerini bu planlamaya bağlı kalarak özgün bir esere dönüştürebilme becerisi
5Geliştirdiği özgün fikirleri ve alanında ortaya koyduğu orijinal yaklaşımları yazıya aktarma ve etkili bir şekilde ifade etme becerisi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011542445432
ÖK 023432454322
ÖK 035434543213
ÖK 045325434123
ÖK 052354321112
Ara Toplam1619171720181711912
Katkı3433443222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14684
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15575
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)1101101
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1YASEMİN AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YCT 700 Dersin Adı:  UZMANLIK ALAN DERSİ
Saat (T+P) : 6 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YASEMİN AVCI E-Mail:  yavci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3640,
Ders Yeri FEF B0212,
Amaç : Yüksek Lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri araştırma sırasında uygulayabilme ve araştırması ile ilgili özgün verileri sistematik bir şekilde değerlendirerek teze dönüştürebilmeyi sağlamak.
İçerik : Araştırma Yöntemleri, Kaynak Kullanımı, Disiplinler arası karşılaştırma becerisi, Verileri değerlendirme, Tez Yazımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Konu seçiminin tartışılması
2 Konu önerileri
3 Tez konusunun belirlenmesi
4 Konuya ilişkin önceki literatürün belirlenmesi I
5 Konuya ilişkin önceki literatürün belirlenmesi II
6 Mevcut literatürün değerlendirilmesi
7 Değerlendirmeye devam edilmesi
8 Konuya ilişkin kaynaklar üzerine tartışma
9 Konunun Tarih literatürü
10 Konunun tarihi verilerinin tespiti
11 Konuya ilişkin diğer materyallerin değerlendirilmesi
12 Kütüphane çalışması
13 Alan araştırması (gerekliyse)
14 Alan araştırması (gerekliyse)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Şanizade Mehmet Ataullah Efendi, Şanizade TarihiTürkçe
Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Yay. Haz. Dündar Günday, İstanbul 1994. Türkçe
Ahmet Lütfi Efendi, Lütfi Tarihi, YKY Yayınları, İstanbul 1999.,Türkçe
Ahmet Cevdet Paşa, Maruzat, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, İstanbul 1980.Türkçe
Ahmet Cevdet Paşa, Tezakir, Yay. Haz. Cavid Baysun, Ankara 1967.Türkçe
İlber Ortaylı, Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarih Yazımı, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2010. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları