DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ECT 514ANADOLU KÜLTÜRLERİ TARİHİ –II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Hitit öncesi ve Hitit dönemi Anadolu-Mezopotamya ve Anadolu-Mısır ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde kültür etkileşmeleri; Hitit sonrası dönemde Anadolu-Yunanistan kültür ilişkileri ve etkileşiminin verilmesi hedeflenmiştir.
Ders İçeriği Asur Ticaret Kolonileri Devri (MÖ. 2000-1750). Hititlerin Anadolu’ya gelişi. Hitit Devleti Mısır İlişkileri. Urartu, Lidya ve Frig toplumlarının kültürel durumu. Batı Anadolu’da Yunanlılar. Anadolu’da oluşan karma kültür.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Asur Ticaret kononileri dönemi ve Hititler'in Anadolu'ya gelişi hakkında bilgi verir
2Hitit dönemi Anadolu kültürleri üzerinde durur
3M.Ö.2. ve 1.Binyıllarda Anadolu'da ortaya çıkan kültürler ve bunların Mezopotamya ile ilişkilerini kavratır
4Anadolu'daki büyük devletlerin Mısır ile ilişkilerini inceler
5Anadolu-Mezopotamya-Mısır kültürleri üzerinde durarak genel değerlendirme yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013445453443
ÖK 023434545455
ÖK 034545454533
ÖK 042345432445
ÖK 055454545343
Ara Toplam17202023222119202019
Katkı3445444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41248
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2816
Arasınav12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1GÜLSEREN MUTLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ECT 514 Dersin Adı:  ANADOLU KÜLTÜRLERİ TARİHİ –II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLSEREN MUTLU E-Mail:  İç Hat:  296 7423,
Ders Yeri FEF B0314,
Amaç : Hitit öncesi ve Hitit dönemi Anadolu-Mezopotamya ve Anadolu-Mısır ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde kültür etkileşmeleri; Hitit sonrası dönemde Anadolu-Yunanistan kültür ilişkileri ve etkileşiminin verilmesi hedeflenmiştir.
İçerik : Asur Ticaret Kolonileri Devri (MÖ. 2000-1750). Hititlerin Anadolu’ya gelişi. Hitit Devleti Mısır İlişkileri. Urartu, Lidya ve Frig toplumlarının kültürel durumu. Batı Anadolu’da Yunanlılar. Anadolu’da oluşan karma kültür.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eskiçağda uluslar Arası İlişkiler
2 Anadolu-Mezopotamya İlişkileri
3 Hitit-Mısır İlişkileri
4 Hitit- Mısır Mücadelesi
5 Hitit- Arzava mücadelesi
6 Hitit- Gaşka mücadelesi
7 Hitit- Ahiyava Mücadelesi
8 Hitit-Lukka Mücadelesi
9 Arasınav
10 Doğu -Batı Kültür Etkileşimi
11 Deniz Kavimleri Göçü
12 Hellenistik Kültürler
13 Kültürler Kavşağında Anadolu
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları