DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TCT 516TÜRK İNKILÂBININ DÜŞÜNCE TEMELLERİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türk İnkılabının temelinde yer alan düşüncelerin fikir temellerinin ortaya konulması ve Atatürk’ün düşüncelerinin beslendiği kaynakların görülmeye çalışılması.
Ders İçeriği Türk inkılabının meydana gelişindeki temel özellikler, inkılabın dayandığı tarihî ve sosyolojik temeller, Atatürk ilkelerinin oluşumunu sağlayan düşüncelerin tarihsel gelişimi, Fransız İnkılâbı’nın Türk İnkılâbı üzerindeki etkileri, Rasyonalizm ve Prağmatizmin etkileri, Jean- Jacques Rousseau ve ve Montesque’da cumhuriyet fikrinin gelişimi, Ziya Gökalp ve Emile Durhaim’in etkileri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
2Atatürk'ü etkileyen düşünce akımlarının öğrenilmesini sağlar.
3Aydınlanma Felsefesi ve Fransız İhtilalinin Atatürk'ü etkileyen yönlerinin anlaşılmasını sağlar.
4Milli Devlet, Milli Bağımsızlık, Milli Egemenlik, Cumhuriyet, Laiklik, Halkçılık, Hümanizm gibi kavramların öğrenilmesini sağlar.
5Türk inkılabı gerçekleşirken bu kavramların tarihi açıdan nasıl ve ne zaman yer bulduklarının anlaşılmasını sağlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011354414532
ÖK 021433534521
ÖK 031343554321
ÖK 043253421432
ÖK 055541344213
Ara Toplam1117211421151719119
Katkı2343433422

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41248
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1UMUT KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TCT 516 Dersin Adı:  TÜRK İNKILÂBININ DÜŞÜNCE TEMELLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT UMUT KARABULUT E-Mail:  umutkarabulut@windowslive.com, ukarabulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3643,
Ders Yeri FEF B0315,
Amaç : Türk İnkılabının temelinde yer alan düşüncelerin fikir temellerinin ortaya konulması ve Atatürk’ün düşüncelerinin beslendiği kaynakların görülmeye çalışılması.
İçerik : Türk inkılabının meydana gelişindeki temel özellikler, inkılabın dayandığı tarihî ve sosyolojik temeller, Atatürk ilkelerinin oluşumunu sağlayan düşüncelerin tarihsel gelişimi, Fransız İnkılâbı’nın Türk İnkılâbı üzerindeki etkileri, Rasyonalizm ve Prağmatizmin etkileri, Jean- Jacques Rousseau ve ve Montesque’da cumhuriyet fikrinin gelişimi, Ziya Gökalp ve Emile Durhaim’in etkileri
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Genel Yapısı.
2 Osmanlı Devleti'nin Yıkılma Nedenleri, Osamnlı Devleti'nde Tanzimat ve Islahat Çalışmaları.
3 .Dünya Savaşı Öncesi Toprak Kayıpları ve Bölgesel Savaşlar.I.dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Başlaması.
4 I.Dünya Savaşı'nda Cepheler, Gizli Anlaşmalar ve Savaşın Sonuçları.
5 Mondros Mütarekesi ve Uygulamaları, Mütareke sonrası Osmanlı başkenti İstanbul.
6 Mütareke Sonrası Anadolu. Havza ve Amasya Genelgeleri.
7 Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri
8 Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali.
9 Ara Sınav
10 TBMM'nin açılması, I.TBMM Dönemi'nde ülke yönetimi.
11 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cepheleri.
12 I.ve II.İnönü Savaşları, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri.
13 Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması.
14 Saltanat'ın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İnkılap Dersleri, Süleyman İnan, Ercan Haytoğlu, Umut Karabulut, Sezen Karabulut, Cengiz Akseki, vd.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları