DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TCT 504MİLLİ MÜCADELE TARİHİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Milli Mücadele fikrinin doğuşu ve bu ruhun ortaya çıkardığı yeni devletin kuruluş mantığını kavratmak
Ders İçeriği Millî Mücadele fikrinin doğuşu, İttihatçılar, Hürriyet ve İtilafçılar, Mustafa Kemal ve Milliyetçiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişi, Kongreler dönemi, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Batı Anadolu Kongreleri, Trakya Kongreleri, İstiklal Harbi, Mudanya Mütarekesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
2Milli Mücadeleyi oluşturan nedenlerin anlaşılmasını sağlar.
3Milli mücadele döneminde İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası çatışmasını doğuran nedenleri kavratır.
4Kongreler, Heyet-i Milliye, Son Osmanlı Mebusan Meclisi gelişmelerinin değerlendirilmesini sağlar.
5TBMM'nin kuruluşu, savaşlar dönemi ve Milli Mücadele döneminde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelerin öğrenilmesini sağlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011342554312
ÖK 021431214532
ÖK 034213543521
ÖK 045421334341
ÖK 054342435234
Ara Toplam1516149191620181310
Katkı3332434432

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41248
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ERCAN HAYTOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TCT 504 Dersin Adı:  MİLLİ MÜCADELE TARİHİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ERCAN HAYTOĞLU E-Mail:  ehayt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634,
Ders Yeri FEF B0210, FEF B0211,
Amaç : Milli Mücadele fikrinin doğuşu ve bu ruhun ortaya çıkardığı yeni devletin kuruluş mantığını kavratmak
İçerik : Millî Mücadele fikrinin doğuşu, İttihatçılar, Hürriyet ve İtilafçılar, Mustafa Kemal ve Milliyetçiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişi, Kongreler dönemi, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Batı Anadolu Kongreleri, Trakya Kongreleri, İstiklal Harbi, Mudanya Mütarekesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Genel Yapısı.
2 Osmanlı Devleti'nin Yıkılma Nedenleri, Osamnlı Devleti'nde Tanzimat ve Islahat Çalışmaları.
3 .Dünya Savaşı Öncesi Toprak Kayıpları ve Bölgesel Savaşlar.I.dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Başlaması.
4 I.Dünya Savaşı'nda Cepheler, Gizli Anlaşmalar ve Savaşın Sonuçları.
5 Mondros Mütarekesi ve Uygulamaları, Mütareke sonrası Osmanlı başkenti İstanbul.
6 Mütareke Sonrası Anadolu. Havza ve Amasya Genelgeleri.
7 Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri
8 Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali.
9 Ara Sınav
10 TBMM'nin açılması, I.TBMM Dönemi'nde ülke yönetimi.
11 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cepheleri.
12 I.ve II.İnönü Savaşları, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri.
13 Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması.
14 Saltanat'ın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İnkılap Dersleri, Süleyman İnan, Ercan Haytoğlu, Umut Karabulut, Sezen Karabulut, Cengiz Akseki, vd.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları