DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TCT 502TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ - II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamasında gerçekleşen inkılapların değerlendirilerek, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayat üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Tekamül aşamasında karşılaşılan olaylar ve sosyal yapı üzerindeki etkilerinin tespit edilmeye çalışılması.
Ders İçeriği Cumhuriyetin devraldığı içtimaî ve siyasi yapı ve çağdaş toplum oluşturma çabaları, Cumhuriyet sonrası çağdaşlaşma çabaları ve tepkiler, 1945 ve sonrasındaki siyasal yapının sosyal yapıya etkisi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
2Milli Mücadele döneminden Cumhuriyete geçişte yaşanan düşünsel değişimler ve algıları kavratır.
3Cumhuriyet döneminde gerçekleşen devrimlerin (siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik) nedenlerini analiz eder.
4Tekamül sürecinde gerçekleşen gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl karşıladığını kavratır.
5II.Dünya savaşı sonrası Türkiye'nin Dünyadaki gelişmeler karşısında uyguladığı siyasal politikaların analaşılmasını sağlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011455544354
ÖK 023344331113
ÖK 031223433322
ÖK 041222343231
ÖK 055555555555
Ara Toplam11161819201916141615
Katkı2344443333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler41248
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1AYFER ÖZÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TCT 502 Dersin Adı:  TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR AYFER ÖZÇELİK E-Mail:  aozcelik@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3569,
Ders Yeri FEF B0216,
Amaç : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamasında gerçekleşen inkılapların değerlendirilerek, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayat üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Tekamül aşamasında karşılaşılan olaylar ve sosyal yapı üzerindeki etkilerinin tespit edilmeye çalışılması.
İçerik : Cumhuriyetin devraldığı içtimaî ve siyasi yapı ve çağdaş toplum oluşturma çabaları, Cumhuriyet sonrası çağdaşlaşma çabaları ve tepkiler, 1945 ve sonrasındaki siyasal yapının sosyal yapıya etkisi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 18. yy Osmanlı Devleti ve İlk Reform Önerileri
2 Tanzimat Dönemi Reformları
3 Reformist Hareketler, Yeni Osmanlılar
4 Kanun-ı Esasi, Meşrıti Monarşi Dönemi Olayları
5 İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Oluşumu, II. Meşrutiyet Dönemi Modernleşme Çalışmaları
6 I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele
7 Cumhuriyetin İlanı Ve Sistemli Modernleşme
8 İnkılaplar ve Anlamı
9 Ara Sınav
10 Eğitim, Hukuk, Siyaset alanlarında Laiklik ve Modernleşme
11 Cumhuriyet Döneminde Basın, Siyasal Partiler, Seçimler, Kadının Toplumsal Hayata Girişi
12 Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Modernleşme
13 II. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Modern Dünya ile Bütünleşme Çabaları
14 Çok Partili Hayat Geçiş Ve Sonrası
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları