DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TCT 503MİLLİ MÜCADELEYE GİRİŞ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Osmanlı Devleti’nin nasıl yıkıldığı ve bu yıkılıştan doğan milli mücadele hareketine nasıl geçildiğini öğrencilere kavratmak
Ders İçeriği Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşına girişini hazırlayan sebepler, I. Dünya savaşı’nda itilaf ve ittifak devletleri, blokların ortaya çıkışı, Osmanlı Devleti’nin bloklar arası siyaseti, savaşın cepheleri, Mondros Ateşkes Antlaşması, mütarekeye tepkiler, cemiyetler
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
2Osmanlı Devletinin Trablusgarp ve Balkan Savaşları sürecinde içinde bulunduğu durumu kavratır.
3I.Dünya savaşını hazırlayan nedenlerin anlaşılmasını sağlar.
4I.Dünya Savaşına Osmanlı Devletinin girişi ile yaşanan gelişmeleri kavratır.
5Osmanlı Devleti'nin savaşın sonunda imzaladığı Mondros Mütarekesi ile yaşanan sürecin gelişmelerini kavratır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011354532154
ÖK 021434553214
ÖK 031354322153
ÖK 043421553241
ÖK 051243234435
Ara Toplam7161916201814101817
Katkı1343443243

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ERCAN HAYTOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TCT 503 Dersin Adı:  MİLLİ MÜCADELEYE GİRİŞ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ERCAN HAYTOĞLU E-Mail:  ehayt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634,
Ders Yeri FEF B0213,
Amaç : Osmanlı Devleti’nin nasıl yıkıldığı ve bu yıkılıştan doğan milli mücadele hareketine nasıl geçildiğini öğrencilere kavratmak
İçerik : Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşına girişini hazırlayan sebepler, I. Dünya savaşı’nda itilaf ve ittifak devletleri, blokların ortaya çıkışı, Osmanlı Devleti’nin bloklar arası siyaseti, savaşın cepheleri, Mondros Ateşkes Antlaşması, mütarekeye tepkiler, cemiyetler
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Genel Yapısı.
2 Osmanlı Devleti'nin Yıkılma Nedenleri, Osamnlı Devleti'nde Tanzimat ve Islahat Çalışmaları.
3 .Dünya Savaşı Öncesi Toprak Kayıpları ve Bölgesel Savaşlar.I.dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Başlaması.
4 I.Dünya Savaşı'nda Cepheler, Gizli Anlaşmalar ve Savaşın Sonuçları.
5 Mondros Mütarekesi ve Uygulamaları, Mütareke sonrası Osmanlı başkenti İstanbul.
6 Mütareke Sonrası Anadolu. Havza ve Amasya Genelgeleri.
7 Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri
8 Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali.
9 Ara Sınav
10 TBMM'nin açılması, I.TBMM Dönemi'nde ülke yönetimi.
11 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cepheleri.
12 I.ve II.İnönü Savaşları, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri.
13 Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması.
14 Saltanat'ın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İnkılap Dersleri, Süleyman İnan, Ercan Haytoğlu, Umut Karabulut, Sezen Karabulut, Cengiz Akseki, vd.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları