DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TCT 700UZMANLIK ALAN DERSİ6 + 04. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yüksek Lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri araştırma sırasında uygulayabilme ve araştırması ile ilgili özgün verileri sistematik bir şekilde değerlendirerek teze dönüştürebilmeyi sağlamak.
Ders İçeriği Araştırma Yöntemleri, Kaynak Kullanımı, Disiplinler arası karşılaştırma becerisi, Verileri değerlendirme, Tez Yazımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yüksek Lisans düzeyinde kazanılmış bilgileri özgün araştırmalar için kullanabilme ve alanında yenilik getirecek bilimsel çalışmalarda uygulayabilme becerisi
2Alanında kazandığı bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirme ve uygulayabilme
3Disiplinler arası çalışma becerisi kazanma
4Tez çalışmasını programlama, tez sürecini planlama ve bilgilerini bu planlamaya bağlı kalarak özgün bir esere dönüştürebilme becerisi
5Geliştirdiği özgün fikirleri ve alanında ortaya koyduğu orijinal yaklaşımları yazıya aktarma ve etkili bir şekilde ifade etme becerisi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015555555553
ÖK 024534543255
ÖK 034244523245
ÖK 041333333311
ÖK 055555555555
Ara Toplam19202021231919172019
Katkı4444544344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14684
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15575
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)1101101
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1NEZAHAT BELEN
Detay 2019-2020 Bahar4ERCAN HAYTOĞLU
Detay 2019-2020 Bahar5UMUT KARABULUT
Detay 2019-2020 Bahar6SEZEN KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TCT 700 Dersin Adı:  UZMANLIK ALAN DERSİ
Saat (T+P) : 6 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NEZAHAT BELEN E-Mail:  nbelen@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3578,
Ders Yeri FEF B0217,
Amaç : Yüksek Lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri araştırma sırasında uygulayabilme ve araştırması ile ilgili özgün verileri sistematik bir şekilde değerlendirerek teze dönüştürebilmeyi sağlamak.
İçerik : Araştırma Yöntemleri, Kaynak Kullanımı, Disiplinler arası karşılaştırma becerisi, Verileri değerlendirme, Tez Yazımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Konu seçiminin tartışılması
2 Konu önerileri
3 Tez konusunun belirlenmesi
4 Konuya ilişkin önceki literatürün belirlenmesi I
5 Konuya ilişkin önceki literatürün belirlenmesi II
6 Mevcut literatürün değerlendirilmesi
7 Değerlendirmeye devam edilmesi
8 Konuya ilişkin antik kaynaklar üzerine tartışma
9 Konunun Tarih literatürü
10 Konunun tarihi verilerinin tespiti
11 Konuya ilişkin diğer materyallerin değerlendirilmesi
12 Kütüphane çalışması
13 Alan araştırması (gerekliyse)
14 Alan araştırması (gerekliyse)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Şanizade Mehmet Ataullah Efendi, Şanizade TarihiTürkçe
Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Yay. Haz. Dündar Günday, İstanbul 1994. Türkçe
Ahmet Lütfi Efendi, Lütfi Tarihi, YKY Yayınları, İstanbul 1999.,Türkçe
Ahmet Cevdet Paşa, Maruzat, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, İstanbul 1980.Türkçe
Ahmet Cevdet Paşa, Tezakir, Yay. Haz. Cavid Baysun, Ankara 1967.Türkçe
İlber Ortaylı, Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarih Yazımı, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2010. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları