DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 307ANADOLU ANTİK KENTLERİ - I2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı; İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kent planları ve kentleşme sürecini irdelemek, önemli merkezleri kentleşme ve kent planlaması yönünden sorgulamaktır. Dersin hedefi; kentleşme süreci ve kent planlamaları hakkında bilgi sahibi olarak, bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir.
Ders İçeriği Bu derste öncelikli olarak bölge kentleri yapıları ve coğrafi özelliklerine göre anlatılacaktır. Ayrıca İonia, Karia, Lykia, Pisidia, Kilikia ve Pamphylia bölgelerinin önemli kentleri slaytlarla anlatılacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kent ve köy kavramlarını tanımlar ve ilk yerleşmelerin ve kentleşmenin nerelerde başladığı bilir
2Kentleri oluşturan temel unsurları bilir
3İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kent planlarını tanır ve inceler
4Neolitik yerleşmeleri bilir ve bunların varsa kent özelliklerini tanımlar
5İlk Tunç Çağı’ndan itibaren Anadolu ve Yakındoğu’da kentleşme sürecini bilir
6M.Ö II. Binyıl ve I. Binyıl önemli merkezlerini kentleşme ve kent planlaması yönünden inceler
7Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz2MUSTAFA BÜYÜKKOLANCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 307 Dersin Adı:  ANADOLU ANTİK KENTLERİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri FEF A0014,
Amaç : Dersin amacı; İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kent planları ve kentleşme sürecini irdelemek, önemli merkezleri kentleşme ve kent planlaması yönünden sorgulamaktır. Dersin hedefi; kentleşme süreci ve kent planlamaları hakkında bilgi sahibi olarak, bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir.
İçerik : Bu derste öncelikli olarak bölge kentleri yapıları ve coğrafi özelliklerine göre anlatılacaktır. Ayrıca İonia, Karia, Lykia, Pisidia, Kilikia ve Pamphylia bölgelerinin önemli kentleri slaytlarla anlatılacaktır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kent ile Köy kasaba kavramları ve ilk kentleşmenin nerelerde başladığı. Çatalhöyüğün kent olup olmadığı.
2 Sümer ülkesinde kentleşme ve Nippur örneği.
3 kenti kent yapan unsurların neler olduğu.
4 Doğu Anadolu’daki Titriş ve Kazane yerleşmelerinin kent olma özellikleri. Malatya Arslantepe ve diğer Doğu Anadolu yerleşmelerinin kent olup olamadıkları konusu
5 Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı II dönemindeki kentleşme sürecine geçilmekte ve gerçek anlamda kentlerin ortaya çıkışı ve bunların genel özellikleri işlenmektedir. Küllüoba, Demirci, Troia İTÇ I ve II Dönemi kentleri mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelenmektedir.
6 Özellikle Troia üzerinde durulmakta ve buradaki kentleşme süreci 2. binyıla kadar getirilmekte ve kentin gelişimi ve büyümesi üzerinde durulmaktadır.
7 MÖ 2. binyıl kentlerine geçilmektedir. Özellikle Orta Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri’nin başkenti sayılan Kültepe Karumu kentleşme açısından ele alınmaktadır.
8 Hititlerin Başkenti Hattuşa başta olmak üzere Sarissa-Kuşaklı, OrtaköyŞapinuva ve Alacahöyük gibi önemli merkezler kentleşme ve kent planlaması yönünden incelenemektedir.
9 MÖ 1. binyıl kentleşmesine geçilmektedir. Öncelikle Geç Hitit, Urartu kentleri veya kaleleri ile Phryglerin başkenti Gordion ve Lydia Krallığı’nın başkenti Sardeis üzerinde durulmakta bunların kent özellikleri ayrı ayrı irdelenmektedir.
10 MÖ 1. binyıl kentleşmesine geçilmektedir. Öncelikle Geç Hitit, Urartu kentleri veya kaleleri ile Phryglerin başkenti Gordion ve Lydia Krallığı’nın başkenti Sardeis üzerinde durulmakta bunların kent özellikleri ayrı ayrı irdelenmektedir.
11 Arkaik ve Klasik Dönem kentleşmesine geçilmekte ve bunların topoğrafik olarak ayrımları yapılmaktadır. Devamında kent Devleti (Polis)’ nin doğuşu yaşayan halk kitleleri vatandaşlar ve köleler gibi incelenmektedir.
12 Özellikle kentlerin ayrılmaz parçası olan Sur duvarları üzerinde durulmakta ve sonrasında Akropol, Agora, tapınaklar, Bouleterion, Prytaneion, Tiyatro gibi kamu yapıları yanında konutlar incelenmektedir.
13 Özellikle kentlerin ayrılmaz parçası olan Sur duvarları üzerinde durulmakta ve sonrasında Akropol, Agora, tapınaklar, Bouleterion, Prytaneion, Tiyatro gibi kamu yapıları yanında konutlar incelenmektedir.
14 Özellikle kentlerin ayrılmaz parçası olan Sur duvarları üzerinde durulmakta ve sonrasında Akropol, Agora, tapınaklar, Bouleterion, Prytaneion, Tiyatro gibi kamu yapıları yanında konutlar incelenmektedir.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 2007.Türkçe
Akurgal, E., Anadolu Kültür Tarihi, TUBİTAK Yayınları, Ankara, 1998.Türkçe
Gates, C., Ancient cities : the archaeology of urban life in the Near East and Egypt, Greece and Rome, Routledge, 2011.English
Wycherley, R. E., Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1986.Türkçe
Owens, E. J., Yunan ve Roma dünyasında kent= the city in the Greek and Roman world, Homer Yayınları, İstanbul, 2000.Türkçe
Çevik, Ö., Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, İstanbul, 2005Türkçe
Rich, J. Antik Dünyada Kırsal ve Kent, Homer Yayınları, İstanbul, 2000.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav50Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları