DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
COG 101COĞRAFYAYA GİRİŞ2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Coğrafi bakış ve sistematik düşünme sistemi geliştirmek
Ders İçeriği Coğrafya tarihi, 19 yy.ın ikinci yarısından itibaren akademik coğrafyanın geçirdiği evreler, temel coğrafi yaklaşımlar, gelenekler, tanımlar. Akademik disiplin olarak Beşeri ve Fiziki Coğrafyanın alt dallarının kısaca tanıtımı. Coğrafyanın temel düşünce sistemleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapma becerisi kazandırma
2İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerisini kazanma,
3Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavratmak
4 Lehçeler arasındaki bu bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle de (tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, vs) ilişkilendirerek değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma,
5 Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirme bilgi ve becerisini kazanma,
6Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmek,
7Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanma
8Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavramak
9Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” kazanma
10Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeleme becerisini kazanma.
11Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrama,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01          
ÖK 02          
ÖK 03          
ÖK 04          
ÖK 05          
ÖK 06          
ÖK 07          
ÖK 08          
ÖK 09          
ÖK 10          
ÖK 11          
Ara Toplam          
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2016-2017 Güz3FİSUN BOZKURT OURİLA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  COG 101 Dersin Adı:  COĞRAFYAYA GİRİŞ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2016-2017 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FİSUN BOZKURT OURİLA E-Mail:  aksitf@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1088,
Ders Yeri FEF B0009,
Amaç : Coğrafi bakış ve sistematik düşünme sistemi geliştirmek
İçerik : Coğrafya tarihi, 19 yy.ın ikinci yarısından itibaren akademik coğrafyanın geçirdiği evreler, temel coğrafi yaklaşımlar, gelenekler, tanımlar. Akademik disiplin olarak Beşeri ve Fiziki Coğrafyanın alt dallarının kısaca tanıtımı. Coğrafyanın temel düşünce sistemleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Toplumsal Teori ve Coğrafya
2 Coğrafyanın Uzak Geçmişi
3 Akademik Bir Bilim Dalı Olarak Coğrafya
4 Coğrafyanın Bilimsel Kimlik Kazanması
5 Kurumlaşmış Coğrafya
6 İnsan Çevre ve Bölgesel Coğrafya
7 Fiziki ve Beşeri Coğrafya Ayrılığı
8 Ara sınav
9 Ampirik Analitik Bilim Olarak Coğrafya
10 Modeller Sistemler ve Süreçler
11 Coğrafya ve Tarihi Yorumlayıcı Bilim
12 Hümanistik Bakış Açısı
13 Eleştirel Bilim ve Toplum: Radikal ve Pos-modern Yaklaşımlar
14 Coğrafyacılar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Özgüç N ve Tümertekin E (2000) Cografya; Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar. Çantay Kitapevi. İstanbulTürkçe
Doğanay, H. (1999) Coğrafyaya Giriş, Çizgi Kitabevi, KonyaTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları