DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 124SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - II2 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sanat Tarihi bilim dalı içerisinde kullanılan kavramlar verilecek ve mimari, resim, heykel, seramik ve süsleme ile ilgili kavramlar anlatılacaktır.
Ders İçeriği Sanat Tarihi’nde üzerinde durulacak olan tarihi eser grupları, bunların tanımı,ve çeşitli bölümleri öğretilmektedir.(Cami, medrese, han, türbe, hamam, bedesten, çarşı, saray, köprü, kervansaray, kasır, köşk, resim, heykel, mozaik, v.s.).
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kemer ve bölümlerinin çizim eşliğinde tüm özellikleri ile tanımlayabilecektir.
2Dini inanç sistemlerindeki vakıf anlayışıyla Türk vakıf sistemini karşılaştırabilir.Vakıf ve vakfiye terimi ve vakfiyelerin bölümleri hakkında detaylı bilgi verir.
3Mimari belgeleme ile ilgili Eskiz, plan, kesit, rölöve, restorasyon, vb. terimleri günlük hayatta kullanabilir.
4Yapı türlerini tanır ve tanıtabilir. Türk mimarisindeki külliye, cami, mescit, namazgah, vb. yapıların mimari gelişimi ve detayları hakkında detaylı açıklamalar yapabilir. Medrese, Darülhadis, Darüşşifa, Darulhuffaz, Sıbyan Mektebi gibi eğitim yapılarının tarihsel geçmişi ve mimari gelişimlerini örnekleriyle açıklar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015523453215
ÖK 025423454111
ÖK 03241 234151
ÖK 04421315 114
Ara Toplam1615691118115811
Katkı4422353123

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)199
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar2HALİL ÖZYİĞİT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 124 Dersin Adı:  SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT HALİL ÖZYİĞİT E-Mail:  hozyigit@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3500, 296 3500, 296 3500,
Ders Yeri FEF D0217,
Amaç : Sanat Tarihi bilim dalı içerisinde kullanılan kavramlar verilecek ve mimari, resim, heykel, seramik ve süsleme ile ilgili kavramlar anlatılacaktır.
İçerik : Sanat Tarihi’nde üzerinde durulacak olan tarihi eser grupları, bunların tanımı,ve çeşitli bölümleri öğretilmektedir.(Cami, medrese, han, türbe, hamam, bedesten, çarşı, saray, köprü, kervansaray, kasır, köşk, resim, heykel, mozaik, v.s.).
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %75
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dergah, tekke, hanikah, vb. tarikat yapıları işlev ve mimari düzenlemeleri açısından benzer ve farklı yönleriyle anlatılacaktır.
2 Kervansaray, han ve ribat terimleri açıklanarak, mimari gelişimleri detaylarıyla dönemlerine göre anlatılacaktır.
3 Çarşı, bedesten, arasta gibi ticaret yapıları ile türbe, kümbet, akıt ve hazire gibi mezar yapıları anlatılacaktır. Bunların mimari yönden benzerlikleri ve bölgelere göre dağılımları anlatılacaktır.
4 Saray, köşk, kasır, şato, yalı gibi özellikli ve büyük konutlar tanıtılacaktır. Bunun yanında camilerde karşılaştığımız mahfil türleri anlatılacaktır.
5 Dünya mimarlığında gördüğümüz su yapıları anlatılacaktır. Yapıların farklı kültürlerde uygulama farklılıkları ele alınacaktır. Ayrıca bazilika, kilise ve şapel gibi hristiyan yapı türleri üzerinde durulacaktır.
6 Kale, sur, burç, vb. savunma yapıları dünya mimarisinden farklı örnekler eşliğinde anlatılacaktır.
7 Fresk, mozaik ve sıgrafittodan malakâri, kakma ve vitraya kadar farklı süsleme teknikleri anlatılacaktır.
8 Palmet, rumi, lotus, vb. gibi bitkisel motiflerin yanında hayat ağacı ve hale gibi simgesel anlamlar barındıranlar ve heykel, yontu, figürin gibi üç boyutlu tasvirler üzerinde durulacaktır.
9 Halı, kilim, cicim, zili ve sumak gibi dokuma- tekstil ürünleri, tekniklerine göre örneklerle anlatılacaktır. İdol, monogram, ikon, ikonografi terimleri açılanarak, örneklendirilecektir.
10 Ara sınav
11 Sivil yapılarda gördüğümüz, cumba, hayat, sofa bölümleri ile dini yapılarda karşımıza çıkan son cemaat yeri, mihrab, narteks, harim, taçkapı ve vaaz kürsüsü gibi ögeler örneklerle anlatılacaktır.
12 İslam ve Hristiyan mimarisinde dini yapılarda uygulanan plan tipleri, çizimler eşliğinde anlatılacaktır.
13 Minber, minare, çeşme ve köprülerin bölümlerine ilişkin tanımlamalar, çizimler üzerinde ayrıntılı olarak gösterilecektir.
14 El yazması eserlerin cilt kapağı ve sayfalarında görülen bölümler çizim üzerinde gösterilerek tanımlanacak, ayrıca genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, 1975; M.Sözen-U.Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1992; *N. Sönmez, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1998.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları