DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 123SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - I2 + 01. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sanat Tarihi bilim dalı içerisinde kullanılan kavramlar verilecek ve mimari, resim, heykel, seramik ve süsleme ile ilgili terimler anlatılacaktır.
Ders İçeriği Üzerinde durulacak olan tarihi eser grupları, bunların tanımı,ve çeşitli bölümleri öğretilmektedir.(Kilise, cami, medrese, han, türbe, hamam, bedesten, çarşı, saray, köprü, kervansaray, kasır, köşk, resim, heykel, mozaik, v.s.).
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sanat Tarihi kavramı ve dersin genel içeriği hakkında bilgi verir, dersle ilgili kaynakları tanır.
2Mimari eserlerde sütun, sütunce, ayak-paye gibi taşıyıcılar ile kubbe, tonoz ve kemer gibi üst örtü öğeleri hakkında bilgi verir. Revak ve eyvan terimleri ile bunların benzer ve farklı yönleri. Ayrıca kubbe geçiş öğelerini örnekleri ile açıklayabilir. Baldaken, sundurma, apsis, avlu, vb. yapı ya da yapı bölümleri ile yarım kubbe ve eksedra gibi örtü unsurlarının özelliklerini tanır. Atkı, aydınlatma feneri, tonoz türleri ile benzer ve farklı örneklerini karşılaştırma yaparak açıklar.
3Tarihi yapılarda uygulanan duvar tekniklerini tanır. Almaşık, bağdadi ve hımış duvar teknikleri ile kâgir duvarın tarihsel geçmişini açıklayabilecektir.
4Bordür, silme, plaster gibi cephe hareketlendirme unsurlarıyla çörten, derz, devşirme malzeme, çini gibi yapı ve süslemeye ilişkin terimleri açıklayabilecektir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2510
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2HALİL ÖZYİĞİT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 123 Dersin Adı:  SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT HALİL ÖZYİĞİT E-Mail:  hozyigit@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3500, 296 3500, 296 3500,
Ders Yeri FEF D0211,
Amaç : Sanat Tarihi bilim dalı içerisinde kullanılan kavramlar verilecek ve mimari, resim, heykel, seramik ve süsleme ile ilgili terimler anlatılacaktır.
İçerik : Üzerinde durulacak olan tarihi eser grupları, bunların tanımı,ve çeşitli bölümleri öğretilmektedir.(Kilise, cami, medrese, han, türbe, hamam, bedesten, çarşı, saray, köprü, kervansaray, kasır, köşk, resim, heykel, mozaik, v.s.).
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %75
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersle ilgili kaynakların verilecek, Sanat Tarihi kavramı ve dersin genel içeriği üzerinde durulacaktır.
2 Mimari eserlerde sütun, sütunçe, ayak-paye gibi taşıyıcılar ile kubbe, tonoz ve kemer gibi üst örtü ögeleri anlatılacaktır.
3 Revak ve eyvan terimleri açıklanacak, benzer ve farklı yönleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca kubbe geçiş ögeleri örneklerle açıklanacaktır.
4 Baldaken, sundurma, apsis, avlu, vb. yapı yada yapı bölümleri ile yarım kubbe ve eksedra gibi örtü unsurları anlatılacaktır.
5 Atkı, aydınlatma feneri örneklerle anlatılarak tonoz türleri benzer ve farklı yönleriyle işlenecektir.
6 Tarihi yapılarda uygulanan duvar teknikleri üzerinde durulacaktır. Bunlar kapsamda almaşık, bağdadi ve hımış duvar teknikleri ile kâgir duvarın tarihsel geçmişi üzerinde durulacaktır.
7 Bordür, silme, plaster gibi cephe hareketlendirme unsurlarıyla çörten, derz,, devşirme malzeme, çini gibi yapı ve süslemeye ilişkin terimler üzerinde durulacaktır.
8 Sahın ve nef kelimeleri üzerinde durularak kemer ve bölümleri çizim eşliğinde anlatılacaktır.
9 Vakıf ve vakfiye terimleri üzerinde durulacaktır. Dini inanç sistemlerindeki vakıf anlayışıyla Türk vakıf sistemi üzerinde durulacak; vakfiyelerin bölümleri açıklanacaktır.
10 Ara sınav
11 Ebced hesabı anlatılacaktır. Bu hesaba göre harflerin sayısal değerleri anlatılarak, hesaplama tekniği üzerinde durulacaktır. Hicri ve Miladi tarihleri birbirine çevirme formülleri verilecek, yazıtlarda geçen Hicri ayların kısaltmaları üzerinde durulacaktır
12 Eskiz, plan, kesit, rölöve, restorasyon, vb. mimari belgeleme ile ilgili terimler anlatılacaktır.
13 Yapı türleri üzerinde durulacaktır. Türk mimarisindeki külliye, cami, mescit, namazgah, vb. yapıların mimari gelişimi detaylarıyla anlatılacaktır.
14 Medrese, Darülhadis, Darüşşifa, Darulhuffaz, Sıbyan Mektebi gibi eğitim yapılarının tarihsel geçmişi ve mimari gelişimleri üzerinde durulacaktır.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, 1975; M.Sözen-U.Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1992; N. Sönmez, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1998.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları