DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 125GENEL SANAT TARİHİ - I2 + 01. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte, sanatın gelişimini inceleyerek farklı coğrafyalardaki sanat eserlerini tanıtmaktır.
Ders İçeriği Sanat ve Sanat Tarihiyle ilgili temel kavramlar ele alınarak genel tanımlamalar yapılacaktır. Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Uygarlıkları, Mısır, Yunan, Roma ve Bizans sanatı incelenecektir. 
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sanat Tarihi ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.
2Farklı uygarlıkların sanat eserlerini karşılaştırılarak inceleyebicektir.
3Dönemin, dönem öncesi ve dönem sonrasının genel teknik ve biçimsel özelliklerini karşılaştırır ve değerlendirebilir.
4Mimarlık, resim ve al sanatları hakkında yorum yapabilecektir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10220
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12222
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav (Öğrenci)177
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2GÖKÇEN KURTULUŞ ÖZTAŞKIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 125 Dersin Adı:  GENEL SANAT TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKÇEN KURTULUŞ ÖZTAŞKIN E-Mail:  gokcenko@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3872,
Ders Yeri FEF D0315,
Amaç : Bu dersin amacı ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte, sanatın gelişimini inceleyerek farklı coğrafyalardaki sanat eserlerini tanıtmaktır.
İçerik : Sanat ve Sanat Tarihiyle ilgili temel kavramlar ele alınarak genel tanımlamalar yapılacaktır. Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Uygarlıkları, Mısır, Yunan, Roma ve Bizans sanatı incelenecektir. 
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş: Dersin genel içeriğinin tanıtılması
2 Sanat ve Sanat Tarihi nedir?
3 Sanat Tarihinin ortaya çıkışı ve inceleme alanları.
4 Sanatın alanları ve Sanat Tarihinin temel kavramları.
5 Sanatın ortaya çıkışı ve Paleolitik dönem mağara resimleri.
6 Tarih öncesi çağlarda Anadolu
7 İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
8 Mısır Sanatı
9 Mezopotamya Sanatı
10 Ara sınav
11 Yunan Sanatı
12 Roma Sanatı
13 Bizans Sanatı
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Gombrich E. H. Sanatı Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi. İstanbul 1986.Türkçe
Hauser, A. Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi. İstanbul 1995.Türkçe
Bazin, G. Sanat Tarihi, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1998.Türkçe
Mülayim, Selçuk. Sanata Giriş, Bilim teknik Yayınevi, İstanbul 1994.Türkçe
Akurgal, Ekrem. Anadolu Uygarlıkları. NET Yayınları, İstanbul 1998.Türkçe
Turani, A. Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993.Türkçe
Sanat Tarihi Ansiklopedisi,4 cilt, Simurg Yayınevi, İstanbul 1981.Türkçe
Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, 6 cilt, Görsel Yayınlar, İstanbul 1982.Türkçe
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 3 cilt, YEM yayınları, İstanbul 2008.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları