DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 227SELÇUKLU DEVRİ TÜRK TARİHİ4 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Büyük Selçuklu Devleti ile ona bağlı olarak Selçuklu Hanedanı mensuplarının kurmuş oldukları devletlerin siyasi tarihleri. Söz konusu devletlerin Türk ve Dünya Tarihi^ndeki yerini ve önemini ortaya koymak.
Ders İçeriği Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu tarihlerde Türk ve İslam dünyasının genel yapısı. Bizans başta olmak üzere Batı dünyasının genel durumu. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan sosyal ve ekonomik unsurlar. Devletin kuruluşu ve gelişmesi, Devletin zaman ve mekaniçindeki sınırları. Devlet anlayışı, siyasi ve sosyal yapısı. Dış siyaset meseleleri. İç siyaset meseleleri, Türkmen meselesi, Taht mücadeleleri ve sonuçları. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları'nın Merkezi Devletle ilişkileri, devlet yapıları, iç ve dış siyasetleri. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedenleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönemde genel olarak Türk dünyası. Bizans ve İslam dünyasının siyasi sosyal ve iktisadi yapılarını öğrenir ve Devletin kuruluşunu sağlayan coğrafi, siyasi ve sosyal etkenleri kavrar ve değerlendirir.
2Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetindeki coğrafya’daki demografik yapı ve iskân siyasetini inceler, Anadolu ‘nun vatanlaşma sürecini öğrenir
3Büyük Selçuklu Devleti’nin Abbasi Halifeliği ve Mısır Fatımi Halifeliği ile ilişkilerini öğrenir ve değerlendirir.
4Büyük Selçuklu Devleti’nde uygulanan iç siyaset meselelerini sorgular, taht mücadelelerini değerlendirir.
5Büyük Selçuklu Devleti’nin siyasi ve idari yapısını bilir, Doğu ve Batı siyasetini öğrenir, değerlendirir.
6Haçlı Seferlerinin devlet üzerindeki etkisini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan analiz eder.
7Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş ve gelişmesini sağlayan siyasi, sosyal ve ekonomik etkenleri inceler
8Anadolu Selçuklu Devleti Bizans ilişkileri ve Anadolu’da Türk siyasi birliğini gerçekleştirmek için uygulanan siyaseti öğrenir ve değerlendirir
9Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yerini değerlendirir.
10Moğolların Anadolu’yu istilası, Anadolu üzerinde Memluk – İlhanlı rekabeti Moğolların Tahakkümü ve Anadolu’nun içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve iktisadi durum ve Anadolu Beyliklerinin kuruluş sürecini öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 012353535343
ÖK 025542355254
ÖK 035452545325
ÖK 045524554544
ÖK 055455345454
ÖK 064355355533
ÖK 072455354554
ÖK 083541235412
ÖK 095535543455
ÖK 105325354123
Ara Toplam41414037374345363637
Katkı4444445444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)7428
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2İBRAHİM BALIK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 227 Dersin Adı:  SELÇUKLU DEVRİ TÜRK TARİHİ
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM BALIK E-Mail:  İç Hat:  296 7425, 296 7425,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Büyük Selçuklu Devleti ile ona bağlı olarak Selçuklu Hanedanı mensuplarının kurmuş oldukları devletlerin siyasi tarihleri. Söz konusu devletlerin Türk ve Dünya Tarihi^ndeki yerini ve önemini ortaya koymak.
İçerik : Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu tarihlerde Türk ve İslam dünyasının genel yapısı. Bizans başta olmak üzere Batı dünyasının genel durumu. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan sosyal ve ekonomik unsurlar. Devletin kuruluşu ve gelişmesi, Devletin zaman ve mekaniçindeki sınırları. Devlet anlayışı, siyasi ve sosyal yapısı. Dış siyaset meseleleri. İç siyaset meseleleri, Türkmen meselesi, Taht mücadeleleri ve sonuçları. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları'nın Merkezi Devletle ilişkileri, devlet yapıları, iç ve dış siyasetleri. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedenleri
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 kurulduğu dönemde genel olarak Türk dünyası. Bizans ve İslam dünyasının siyasi sosyal ve iktisadi yapıları, Devletin kurucularının menşei ve Devlet kurma safhasındaki ilk faaliyetleri.
2 Aslan Yabgu idaresinde Gazneli ve Karahanlı Devletleriyle ilişkileri, Tuğrul ve Çağrı beylerin yönetimi ve devletin kuruluşu.
3 Tuğrul Bey dönemi iç siyaset meseleleri, Devlet’in doğu ve batı siyaseti, Abbasi Halifeliği ile ilişkiler
4 Sultan Alparslan Dönemi iç siyaset meseleleri, taht mücadeleleri, Batiniler ve onların devleti yıkıcı faaliyetlerine karşı mücadeleler, Devletin doğu siyaseti, Batı siyaseti, Malazgirt Savaşı ve sonuçları
5 Melikşah Dönemi taht mücadeleleri, Abbasi Halifeliği ile ilişkiler, Batınilerin Faaliyetleri ,Vezir Nizâmül Mülk ve Sultan Melikşah’ın Ölümlerinin Devlet üzerindeki etkileri
6 Büyük Selçuklu Devleti’nin Fetret devri, Berkiyaruk ve Mehmet Tapar dönemleri Doğu ve Batı siyaseti. Haçlı Seferleri ve Selçuklular, Batınilerle mücadeleler
7 Sultan Sancar Dönemi: Oğuz isyanları, Katvan Savaşı , Sancar’ın Oğuzlara esir olması kurtuluşu, Devleti güçlendirme çabaları,ölümü ve Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılışı.
8 Büyük Selçuklu devleti’nin tabilerinden Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan nedenler, kuruluşu. A. Selçuklu Devleti’nin, siyasi ve sosyal yapısı.
9 Anadolu Selçuklu Devleti Bizans ilişkileri, Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çabaları. Haçlı seferleri ve Orta Anadolu’ya çekiliş
10 Anadolu Selçuklu Devleti’nin gelişmesi, 1176 ve sonrası Anadolu’da üstünlüğü ele almaları. Denizlere açılma siyaseti ve iktisadi yükseliş dönemi. Alaaddin Keykubat ve zirve dönemi
11 Ara sınavı
12 Merkezi idarenin sarsılması, Baba İshak ayaklanması ve Kösedağ yenilgisi, Moğolların Anadolu’yu istilası, Anadolu üzerinde Memluk – İlhanlı rekabeti Moğolların Tahakkümü ve Anadolu’nun içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve iktisadi durum, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı
13 Suriye Selçuklu Melikliği. Siyasi ve sosyal yapısı, kurulduğu bölgedeki yeri ve önemi
14 Kirman Selçukluları Melikliği. Siyasi ve sosyal yapısı. Selçuklu tarihindeki yeri ve önemi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
KÖYMEN,Mehmet Altay,Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK yay. Ankara 1994.Türkçe
TURAN,Osman,Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yay. ,İstanbul1986.Türkçe
SEVİM, Ali- Yaşar YÜCEL, Türkiye Tarihi, Fetih,Selçuklu ve Beylikler Dönemi, TTK Yay., Ankara1989.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları