DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 118TARİH METODOLOJİSİ - II2 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Tarihsel bilgiyi üretme, tarihsel bilginin sınırlarını anlama, tarih ve tarihçi arasındaki ilişkiyi değerlendirme, tarihsel eleştiri, analiz ve sentez metotlarını uygulama yetenekleri kazandırmak
Ders İçeriği Tarihsel bilgi, kaynak ve tarihçi arasındaki ilişki, tarih felsefesi ve yeni yaklaşımlar, tarihte nedensellik ve nesnellik, Tarih yazımında günümüze kadar uzanan farklı yaklaşımlar konuları bu dersin içeriğini oluşturur.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tarihsel bilgi nedir, bu bilginin sınırlılığı neden kaynaklanır sorularını tartışarak farklı görüşleri değerlendirir.
2Tarih felsefesi teriminin anlamını ele alarak tarihsel bilgiyi inceleyen farklı yaklaşımları tartışır
3Tarihte nedensellik konusu hakkında değerlendirmeler yapar.
4Tarihte nesnellik konusunu ele alarak tarihsel bilgi, kaynak ve tarihçi arasındaki ilişkiyi tahlil eder.
5Tarih yazımında ortaya çıkan yeni yaklaşımları (Hikayeci, Pragmatik, Materyalist, Determinist, Pozitivist, Bilimsel tarih yazımı, Annales Ekolü) inceleyerek tarih yazımının bugünkü aşamaya nasıl geldiğini kavrar.
6Tarihte yeni uzmanlık alanlarını ve yeni disiplinleri (Sosyal Tarihçilik, Tarihsel Coğrafya, İktisat tarihi v.d.) kavrar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015231425341
ÖK 023521423152
ÖK 032134253142
ÖK 041532524125
ÖK 053541252423
ÖK 065423152351
Ara Toplam19221712182119132214
Katkı3432343242

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar2SEZEN KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 118 Dersin Adı:  TARİH METODOLOJİSİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEZEN KARABULUT E-Mail:  skarabulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3571,
Ders Yeri FEF A0211, FEF B0008,
Amaç : Tarihsel bilgiyi üretme, tarihsel bilginin sınırlarını anlama, tarih ve tarihçi arasındaki ilişkiyi değerlendirme, tarihsel eleştiri, analiz ve sentez metotlarını uygulama yetenekleri kazandırmak
İçerik : Tarihsel bilgi, kaynak ve tarihçi arasındaki ilişki, tarih felsefesi ve yeni yaklaşımlar, tarihte nedensellik ve nesnellik, Tarih yazımında günümüze kadar uzanan farklı yaklaşımlar konuları bu dersin içeriğini oluşturur.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tarihin kaynakları: sözlü kaynaklar (tarihi şiirler, efsaneler, menkıbeler v.b)
2 Tarihin kaynakları: basılı ve görsel kaynaklar (kronikler, arşiv malzemeleri, arkeolojik kaynaklar, paralar, arma ve mühürler v.b.)
3 Kaynakların tenkidi
4 Tarih Felsefesine giriş
5 Tarih Felsefesinin temel soruları
6 Çeşitli Tarih Yazımı Anlayışları: Teokratik ve pragmatik yaklaşımlar
7 Materyalist ve pozitivist anlayışlar
8 Bilimsel tarih anlayışı
9 Vize Sınavı
10 Ekspresyonist anlayış
11 Sosyal tarihçilik ve Anal Ekolü
12 Sözlü Tarih anlayışı
13 Modern tarihyazımı
14 Genel tekrar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
TOSH, John. Tarihin Peşinde (çev. Özden Arıkan), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt yayınları, 2008.Türkçe
KÜTÜKOĞLU, Mübahat. Tarih Araştırmalarında Usul, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011. Türkçe
CARR, Edward H. Tarih Nedir?, İstanbul: Birikim Yayınları, 2007. Türkçe
AYSEVENER, Kubilay - Müge Barutça, Tarih Felsefesi, İstanbul: Cem yayınevi, 2003. Türkçe
TOSH, John. Tarihin Peşinde (çev. Özden Arıkan), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt yayınları, 2008.Türkçe
KÜTÜKOĞLU, Mübahat. Tarih Araştırmalarında Usul, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011. Türkçe
CARR, Edward H. Tarih Nedir?, İstanbul: Birikim Yayınları, 2007. Türkçe
AYSEVENER, Kubilay - Müge Barutça, Tarih Felsefesi, İstanbul: Cem yayınevi, 2003. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları